Когато се строеше Електрокарният завод

Когато се строеше Електрокарният завод

Когато се строеше Електрокарният завод
Когато се строеше Електрокарният завод

Заводската площадка е разположена в западната част на София, между кварталите Красно село и Овча купел, непосредствено край Владайската река, върху площ от 200 дка.

Строителството се изпълнява на два етапа. Първият етап приключи и част от завода е включена в пробна експлоатация. След завършване на втория етап през 1965 г. заводът ще произвежда по предварителна програма около 13 500 бр. различни ви­дове електрокари годишно.

Заводският комплекс се състои от главен производствен корпус и административно-битови помещения към него, от ковачно-щамповъчен цех, котелно помещение, склад за гориво-смазочни материали, гаражни помещения и др.

Електрокарен завод София Elektrokaren zavod Sofiya
Електрокарен завод София Elektrokaren zavod Sofiya

Основната производствена програма ще се изпълнява в главния корпус, който се простира на площ от 40 000 квадратни метра. В него ще се обособят според характера на работата различни цехове: пресово-механичен, монтажен, дърводелски, ин­струментален, ремонтно-механичен и бояджийски.

Върху площта, предвидена за бъдещото разширение, ще ое издигне административен корпус, в който ще бъдат разположени технологични, прототипни и конструкторски бюра, производствено-изпитателна лаборатория, помещения за културен отдих, меди­цински пункт, столова и др. Отстрани на покрития е широка козирка главен вход ще се построи гараж за велосипедите и мотоциклетите на работещите в завода. Ос­вен това при разширението спомагателните цехове — инструментален, ремонтно-меха­ничен и лрототипен, ще бъдат отделени в нов корпус, а на освободените площи ше се разшири основното производство.

Завод 6 септември Zavod 6 septemvri
Завод 6 септември Zavod 6 septemvri

Целият терен ще бъде богато озеленен с храсти и дървета. Ще ое редуват обширни тревни и цветни площи. Широки и удобни асфалтирани пътища ще свързват отдел­ните цехове, а за работниците ще се построи мрежа от пешеходни тротоарни платна. Край завода вече е оформена широка пътна артерия, по която след време ще мине и трамвайна линия.

Новият завод за електрокари в София е изцяло проектиран в Института за промиш­лено-заводско строителство „Заводпроект“.

Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1964

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *