Забавни компютърни програми

Книга – Янев – Забавни компютърни програми

Книга за интересни български компютърни програми в Сандъците – Sandacite.

Забавни компютърни програми
Забавни компютърни програми

Тази книга с автор К. Янев е издадена от ДИ Народна младеж през 1987 г. Тя съдържа 20 програми, написани на езика БЕЙСИК, съобразени с апаратните и програмни изисквания за работа с българския персонален компютър ПРА­ВЕЦ 82 — програми, които биха могли да бъдат видоизменени по подходящ начин за работа и с друг микрокомпютър. Бързам да добавя, че след усвояване на програмния материал ще бъде възможно да се конс­труират програми, които впоследствие ще могат да се използуват и за решаването на някои реални проб­леми. Всъщност това е и основната цел на предлага­ната книга, която, естествено, не е предназначена за специалисти.

Част от предложените забавни компютърни програми-игри са оригинални, други вероятно няма да бъдат изненада за някои. Извършеното унифициране и адаптиране, както и представянето им в по-опростен вид е напра­вено с цел адресирането към по-широка аудитория. Повечето от програ дите са съобразени с евентуалното използване на цветен видеомонитор, което безспорно ще ги прави по-атрактивни, но нищо не пречи следе­нето им и на черно-бял екран.

Тук е направен опит за представяне на програмите н единен структурен формат. Това обстоятелство, както и някои пояснения при „разсекретяване“ на по- важните променливи и фрагменти в програмите, ве­роятно ще допринесе за по-бързото ориентиране и би било, добра предпоставка за по-задълбоченото „сприятеляване“ с компютъра. Описанието на всяка програма е реализирано в следния ред:

  • цел
  • начин на работа •листинг на програмата
  • някои по-важни променливи
  • някои по-важни елементи на програмата
  • •някои лесни промени в програмата.

Книгата можете да изтеглите ето оттук ==> Забавни компютърни програми

А ето и още много интересни и безплатни книги в Сандъците SandaciteЛИТЕРАТУРА

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *