Характеристики и замяна на радиолампи

Книга Характеристики и замяна на радиолампи

Изтеглете книгата Характеристики и замяна на радиолампи от Сандъците – Sandacite!

Характеристики и замяна на радиолампи
Характеристики и замяна на радиолампи

Това заглавие с автор Димитър Димитров е издадено през 1946 г. В момента е много трудно да бъде намерено. За неговите задачи представа може да ни даде предговорът:

,,Извънредно бързото развитие на радиотехниката изобщо и радиоприемателната техника, в частност, се свързва през последните години с голямото разнообра­зие на видовете електронни радиолампи. В това отно­шение както в Европа, така и в Англия и Америка фабриките на радиолампи поставиха изработката на лампи на високо-научна база, така щото дребният радио-конструктор, радио амбулантите и радио-любите­лите трудно се ориентират в лабиринта на огромното множество радиолампи. До преди последната война, когато на пазаря винаги можеше да се купи желания тип лампи, радиолюбителите и другите конструктори на радиоприемници не изпитваха голяма трудност от­носно вида и характеристиките на разните лампи. Те познаваха и се интересуваха само от определени ти­пове лампи. Но през войната и след нея, след затва­рянето на американския пазар и унищожаването на европейските фабрики на радиолампи, вече не само е трудно, но и става невъзможно да се намерят и ку­пуват желаните лампи. Тази нова обстановка наложи да се заместват едни лвмпови нумера с други, да се тър­сят еквивалентни по своите характеристики лампи на изчезналите от пазаря. Но не е само тази трудност, ко­ято изпитват радиотехниците и радиолюбителите. Често пъти, освен нуждата да се намери еквивалентен тип лампи, е необходимо да се знае точно една лампа, ко­ято има вече известен живот от няколко хиляди часа, годна ли е още за употребление или не.

Настоящата книга, предложена на българските ра­диотехници, утвърдени и начинвющи, и на радиолюби­телите от колегата радиотехник Димитър Димитров прокарва въпросите за еквивалентността на разните типове лампи, за тяхната годност след известно упо­требление и възможностите да се възстановят, при на­лични отстраними дефекти. Книгата обаче надхвърля тази сравнително тясна рамка и предлага на читателя, добре предадена, цялата теория на модерните радио­лампи във връзка с тяхното използване в различните стъпала на радиоприемниците.

Ел.-инженер Вл. Харизанов“

Книгата Характеристики и замяна на радиолампи можете да изтеглите оттук ==> harakteristiki-i-zamyana-na-radiolampi.zip

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *