Книга - Измервания в радиотехниката

Книга – Измервания в радиотехниката

Изтеглете учебника Измервания в  радиотехниката от Сандъците – Sandacite.

Книга - Измервания в радиотехниката
КнигаИзмервания в радиотехниката

В книгата Измервания в радиотехниката с автор доц. Пенчо Кръстев (ДИ Техника, 1991 г.) са описани принципите и методите за измерване на параметрите и характеристиките на електрически сиг­нали, елементи и устройства, както и използваната за тези измервания радиоелектронна апаратура. Разглеждани са въпроси от автоматизацията на измерванията както на ниво измервателни уреди, така и на ниво измервателни системи.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност­та радиотехника в Техническия университет — София.. Той може да се използва и от студенти от сропни висши учебни заведения, както и от инженерно-технически кадри.

В книгата Измервания в радиотехниката се разглеждат основните методи за измерване на пара­метрите и характеристиките на електрическите сигнали, елементи и устройства, както и принципите на построяване на измервателни уреди, системи и интерфейси.

Предлаганата книга предполага добра теоретична подготовка на читателя по основите на радкотехниката, полупроводниковите при­бори и интегралните схеми. При написването й за основа са послу­жили лекциите, четени от автора, по едноименната дисциплина. Из­ползвани са учебници, монографии и брошури, някои от които са посочени в приложената литература.

Книжката можете да изтеглите ето оттук ==> Книга – Измервания в радиотехниката

Ето и още една любопитна книжка от богатата колекция на Сандъците Sandacite:

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *