Каране на мотор в града през 1956

Каране на мотор в града през 1956

Статията на Сандъците – Sandacite описва как трябва да се кара мотор в града според указанията от 1956 г.

Каране на мотор в града през 1956
Каране на мотор в града през 1956

Когато се излиза от гараж с пуснат в ход двигател, трябва да се даде предварително сигнал с клаксона, скоростта да не бъде повече от 5 км/час и да се излезе на улицата, ако това не пречи на останалите участници в движението. Ако по ули­цата се движи друго превозно средство, трябва да се изчака преминаването му и след това да се излезе.

Движението по улиците на града става само по дясната половина на пътното платно на около 1,5 м от края на тро­тоара. При тесни улици мотоциклетистът може да се движи по-близо до тротоара, но не по-малко от 1 м. Мотоциклети­стът няма право в никакъв случай да се движи в лявата поло­вина на улицата, освен ако е еднопосочна.

Обикновено при това упражнение мотоциклетистът трябва да се движи на втора или трета скорост (в зависимост от това, дали мотоциклетът е три- или четирискоростен).

Каране на мотор в града Karane na motor v grada
Каране на мотор в града Karane na motor v grada

При наближаване на около 50 м до кръстовище мотоци­клетистът дава сигнал е клаксона, постепенно намалява ско­ростта на 5—10 км/час, като скоростите съответно се превключ­ват. Кръстовището се пресича само ако през неш не пре­минава в момента или не предстои да премине друго превозно средство, което има предимство на движение (съгласно действащия тогава Пра­вилник за движение). Никога не бива да се смята, че е до­статъчно да се даде сигнал и без да се огледа кръстовището, да се премине. Не бива да се превключват скоростите на само­то кръстовище, защото с това се заангажира вниманието на обучавания; в момента то трябва да бъде насочено към пеше­ходците, пресичащи кръстовището, и към това, пресичането да стане правилно и безопасно.

Мотоциклет с кош и как се управлява

В случай че кръстовището е заето от друго превозно сред­ство, мотоциклетистът намалява скоростта, приближава се до десния тротоар и спира. След освобождаването на кръсто­вището дава сигнал с клаксона и внимателно потегля, като наново добре оглежда кръстовището. Ако мотоциклетистът се движи по първостепенна улица, то при пресичане на второ­степенна улица се дава сигнал с клаксона. Самото пресича­не обаче се извършва, без да се намали скоростта на движе­нието, ако, разбира се, по второстепенната улица не се движи моторно превозно средство с предимство (санитарна линейка, противопожарни автомобили и др.).

Когато моторно превозно средство застигне мотоциклети­ста и дава сигнал с клаксона, че иска път, той е длъжен не­забавно да се отбие вдясно и да намали скоростта, като изчака задминаването.

Каране на мотор в града Karane na motor v grada
Каране на мотор в града Karane na motor v grada

При пресичане на кръстовище, движението на което се ре­гулира от милиционер регулировчик, при наближаване на око­ло 50—60 м мотоциклетистът дава сигнал с клаксона и знак за посоката, по която желае да се движи (иска път). При това газта се затваря и постепенно се намалява скоростта на движение, докато милиционерът регулировчик даде сигнал за свободен път. Такова кръстовище, макар и регулирано, трябва да се пресича със скорост, не по-голяма от 15 км/час, като своевременно се превключи, ако е необходимо, на низходяща скорост и се даде сигнал на пешеходците. При преминаване на кръстовище, по което мотоциклетистът иска да завие вляво или вдясно, той задължително трябва да показва посоката, в която ще завие, независимо от това, дали кръстовището се регулира от милиционер регулировчик или не. Когато мото­циклетистът се движи по улиците на града и чуе тревожните сигнали на автомобилите на противопожарна защита или на бърза помощ, той трябва да ое отбие до тротоара и да спре до преминаването им.

Преминаването покрай спрял на спирката трамвай, когато това се разрешава, трябва да става много внимателно и със скорост, не по-голяма от 15 км/час.

Когато мотоциклетистът иска да спре по улиците на гра­да, съобразявайки се с всички правила за движение, той се приближава първо до тротоара, дава сигнал е клаксона, нама­лява скоростта и продължава да се приближава до тротоара с разчет опирането да стане до ръба на бордюра. След спира­нето, ако обучаваният трябва да слезе, мотоциклетът ое повди­га на стойката. Мотоциклетистът трябва да вземе със себе си контактния ключ, за да не се използва мотоциклетът от дру­ги лица.

Основното в това упражнение е да свикне обучаваният с движение на мотоциклета по улиците на населеното място, като спазва правилата за движение.

А ето какво трябва да направите, преди да потеглите на волно каране из улиците:

Разработване на мотоциклета и какво е това


Литература:

Георгиев, Димитър Хр., Тимчев, Григор. Наръчник на мотоциклетиста /. 2. прераб. и доп. изд.. София :, Медицина и физкултура,, 1958., 292 с. :

Напетов, Витомир П., Тимчев, Григор К., Гайдаров, Симеон Н.. Учебник за мотоциклетиста /. 2. прераб. и доп. изд.. София :, Медицина и физкултура,, 1959., 344 с., 1 л. ил. :

Златарев, Пантелей,  Гайдаров, Симеон Василев. Наръчник на мотоциклетиста /. София :, Техника,, 1962.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *