Киномашина Плевен 1

Как работи киномашина Плевен 1 (видео, схема, описание…)

В Сандъците – Sandacite направихме цяла презентация за известната бг киномашина Плевен 1!

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Кинопрожекционната машина е вид техника, предназначена за прожектиране на звукови (а в миналото и неми) филми, записани върху ленти от различен вид, стандарт и т.н. Една от най-популярните български киномашини е Плевен 1, произвеждана в тамошния завод ,,М. В. Ломоносов“ през 1980-те години и играла роля в кинефицирането на немалко училища.

Киномашината е голямо и тежко нещо. Пълноразмерните модели, предназначени за обзавеждане на киносалони, са големи колкото двукрилен гардероб и 100-200 и т.н. килограма. Днешната ни героиня е по-малка, но пак може да подложи на изпитание мускулите Ви – тежи кръгло 20 кг. :)

Плевен 1 машината е предназначена за прожектиране на черно-бели и цветни филми с оптична фонограма, записани на 16-мм лента. Ползвала се е предимно за онагледяване на учебни про­цеси. По-точно, става дума за прожектиране на филми към различни уроци (напр. по география, история, изобразително изкуство…), а самата прожекция се е провеждала на бялата стена в класна стая, или на окачен на нея бял чаршаф. Плевенката се е използвала  също и за кинефициране на зали с капацитет до 200 зри­телски места и площ на киноекрана до 4,5 m2 – тук имаме чувството, че чаршафите трябва да бъдат два съшити. :) С нея е възможно и прожектиране на неозвучени кинофилми със зву­ков съпровод от микрофон, магнитофон или грамофон.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Трябва да отбележим, че ако искате машината да възпроизвежда и звук, е нужно да разполагате със специалния нискочестотен усилвател КУП 20 W, проектиран и произвеждан специално за нея в завод Електроакустика Монтана. Но за озвучаването на Вашата кинопрезентация ще поговорим по-късно.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

За да започнете работа с киномашината, преди всичко e нужно да я поставите на стабилно поставка на необходимата височина от пода. Това става и на каква да е маса, но, ако сте истински принципни, ще погледнете на работата сериозно и ще използвате за целта специалната маса за кинопрожекционна машина, про­изводство на Завода за тръбна мебел — Ловеч (наистина има такава, описано е в оригиналното описание, не се майтапим изобщо!).

В следващите няколко илюстрации ще видим кои са съставните елементи на киномашината, а след това, стъпка по стъпка, ще проследим как се задейства кинофилм. Под схематичните снимки сме дали с номера кой номериран детайл на снимката какво представлява. Реалните илюстративни снимки между схематичните са само за разнообразие. :) И така, машината се състои от:

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

1. Размотаващо устройство
2. Ключалка на размотаващото устройство
3. Винт за застопоряване на обектива
4. Гайка за регулиране на кадъра на височина
5. Ключалка за обективодържача
6. Транспортен барабан (изтеглящ)
7. Гайка за фино фокусиране
8. Обектив
9. Ръкохватка за ръчно придвижване на кинофилма
10. Притискаща ролка
11. Звуков барабан
12. Светлинен индикатор за включена тонлампа 1
13. Винт за закрепване капака на тонлампата
14. Капак на тонлампата
15. Транспортен барабан (задържащ)

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

16. Ръкохватка за изменение наклона на киномашината
17. Регулатор за усилване на сигнала на вход „микрофон“
18. Регулатор за усилване на сигнала на вход „грамофон“ („магнитофон“)
19. Клавиш за включване на вход „грамофон“ („магнитофон“) и „микрофон“
20. Клавиш за включване на „оптично възпроизвеждане“
21. Клавиш за включване на „магнитно възпроизвеждане“
22. Тонкоректор високи честоти
23. Тонкоректор ниски честоти

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Детайл от киномашината – обективът й, германско производство

24 Лост за включване и изключване (статична прожекция) движението на кинофилма
25. Регулатор на общото усилване
26. Клавиш за включване захранването на усилвателя
27. Светлинен индикатор за включено захранване на усилвателя
28. Режимен превключвател
29. Светлинен индикатор за включено мрежово захранване на киномашината
30. Капак на осветителната система

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

31. Пружинен ремък
32. Намотаващо устройство
33. Гайка за регулиране теглещото усилие на намотаващото устройство
34. Мрежови електрически предпазители ЗА, 250 V
35. Акустичен съединител за озвучително тяло
36. Акустичен съединител за грамофон и магнитофон
37. Акустичен съединител за микрофон
38. Капак

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

39. Водеща шайба на пружинния ремък
40. Електродвигател

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

41. Обективодържач
42. Филмов канал
43. Кадрова рамка
44. Зъби на грайферния механизъм

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

45. Ключалка на намотаващото устройство

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

46. Рефлектор
47. Прожекционна лампа
48. Кондензор
49. Винтове за настройка на тонлампата

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

50. Винт за фиксиране на микрообектива
51. Микрообектив
52. Тонлампа
53. Винтове за регулиране на тонлампата по височина

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

54. Електрически предпазители на токозахранването на тонлампата
55. Електрически предпазители на усилвателя

Такаа… сега да ПОДГОТВИМ МАШИНАТА ЗА ПРОЖЕКЦИЯ! Това е една дълга и сложна процедура, напомняща подготовка за излитане на космически кораб, затова ще Ви разсейваме със снимки на самата Плевенка. А Вие, използвайки знанията, получени по-горе, ще Ви е лесно да установите за кой детайл говорим в следните манипулации:

Режимният превключвател 28 и клавишът за включване захранването на усилвателя 26 трябва да бъдат в положение изключено, регулаторите 17, 18 и 25 — в крайно ляво положение, а 22 и 23 — в средно. Лостът 24 трябва да бъде в положение „статична прожекция“.

Разгънете се рамената на размотаващото и намотаващото 32 устройство. Първото се освобождава чрез ключалка 2 и се завърта до упор надясно, а второто се повдига до хоризонтално положение и се фиксира автоматично от ключалка 45.  Така подготвената киномашина се проверява преди зареждане на кинофилма.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Сега включете щепселаа към електрическата мрежа чрез ,,Шуко“ контакт. Когато направите, това, трябва да светне индикаторът 29 за включено мрежово захранване.

Включете клавиш 26, при което трябва да светне индикатор 27 за включено захран­ване на усилвателя. Включете и клавиш 20. Завъртете регулатор 25 надясно и от озвучителното тяло вече трябва да се чува слаб постоянен шум. Сега трябва да се изключи клавиш 26 и индика­тор 27 ще угасне.

Завъртете превключвател 28 на положение „включен електродвигател“ и след 4—5 секунди на положение „включен електродвигател и понижен режим на прожекционната лампа“. Лост 24 се поставя в положение „движение на кинофилма“.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Сега е нужно да се установи необходимият ъгъл на наклон на оптическата ос на киномаиината. За тази цел развийте  ръкохватката 16, при което машината автоматично се отклонява на максимал­ния ъгъл; чрез натиск с ръка върху горната част на машината установете необходимия ъгъл, който сетне фиксирайте чрез затягане на ръкохватката.

Сега е моментът за извършване на грубо фокусиране на изображението на кадровата рамка върху екрана. Развийте винт 3 и преместете обектива 8 напред или назад до получаване на отчетливо и ясно изображение. Положението му се фиксира чрез затягане на винт 3. Финото фокусиране се осъществява посредством гайка 7 (когато я въртите в една или друга посока).

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

След извършване на описаните манипулации всички командни органи се връщат в началните си положения.

А сега да пристъпим към ЗАРЕЖДАНЕ НА КИНОФИЛМА!

Първото и най-важно нещо, което трябва да се направи в този етап, е преди поставяне на ролката върху оста на размотаващото устройство да се провери правилно ли е намотан кинофилмът. Ако се вземе ролката в ръце, както е показано на долната фигура, перфорацията на кинофилма трябва да е към държащия ролката и образите да бъдат обърнати с горната част надолу. Ако това не е така, кинофилмът трябва да се пренавие правилно чрез вграденото в машината устройство за пренавиване.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Поставете ролката с правилно намотания кинофилм на оста на размотаващото устрой­ство, както е показано на долната фигура — филмът да се размотава надолу от предната страна:

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Върху вала на намотаващото устройство се поставя празната ролка, след което и двете ролки се осигуряват (застопоряват) чрез ключалките. Всяка ролка може да побере до 600 мм кинофилмова лента.

Размотайте кинофилм с дължина около два метра и зареждането започва от филмовия канал 42. Чрез натискане на ключалка 5 обективодържачът 41 се освобождава и се завърта на около 90°, при което се открива свободен достъп до филмовия канал. Завъртете ръкохватка 9 и зъбите 44 на грайферния механизъм излизат от канала на около един милиметър. Кинофилмът се поставя в канала така, че зъбите да влязат в перфорационните отвори. После чрез завъртане и леко натискане обективодъркачът се връща в началното си положение. По-нататък кинофилмът се зарежда съгласно схемата на филмовия път, изобразен на ето тази сребриста табелка:

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

При зареждането спазвайте големините на горната и долната извивки – съответно 10 — 12 кадъра и 8— 9 кадъра.

Сега е нужно кинофилмът плътно да обхване транспортните и звуковия барабани. За да се провери правилността на зареждането, ръкохватка 9 се завърта в посока, обратна на часовниковата стрелка (надолу), като се следи движението на кинофилма.

Това е! Готови сме за ПРОЖЕКЦИЯ! :) За тази цел също трябва да се извършат някои манипулации с кинофилма, а именно:

  1. Включва се захранването на усилвателя чрез натискане на клавиш 26.
  2. При прожекция на филм с оптична фонограма се включва и клавиш 20.
  3. Включва се електродвигателят.
  4. След 3 — 4 секунди лост 24 се поставя в положение „включено движение на кино­филма“.
  5. След 5 — 6 секунди се включва прожекционната лампа и едновременно се завърта надясно регулатор 25 до установяване на необходимото ниво на силата на звука.
Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Важна информация – условните означение по корпуса!

Така… сега по-спокойно. Понякога се случва полученото в началото изображение да не е достатъчно ясно и отчетливо. Тогава трябва да извършите фино фокусиране чрез гайка 7. Ако ли пък на екрана се вижда  разделителната линия между кадрите (появил се е т.н. декадраж), чрез завъртане на гайка 4 в една или друга посока кадърът ще се центрира спрямо кадровата рамка.

Имате и възможност да прожектиране някой кадър статично. За тази цел поставете лост 24 в по­ложение „статична прожекция на отделен кадър“. В този случай, ако екранът е тъмен (обтюраторът е закрил кадровата рамка), ръкохватка 9 трябва да бъде завъртяна до появяване на пълно­то изображение на кадъра върху екрана. В някои случаи е необходимо статичното из­ображение да се дофокусира.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

При прожектиране на неозвучени филми чрез усилвателя же­ланият звуков съпровод може да се осъществи чрез възпроизвеждане на магнитофонен или грамофонен запис. Едновременно може да се използва и динамичен микрофон. При тези озвучавания тряб­ва да се включи клавиш 19 (а също и 26). За усилване на сигналите от отделните източници служи съответният регулатор — 17 или 18 — с което може да се осъществи и смесване на сигналите на записа и микрофона. Регулатор 25 (за общо усилване) действа и в този случай и чрез него се установява необходимото изходно ниво.

При прожектиране на неозвучени филми без звуков съпровод пък е нужно да се изключи захранва­нето на усилвателя чрез клавиш 26, а също и тонлампата — чрез натискане на един от клавишите 19 или 21.

Тонкоректорите  на киномашината Плевен 1 действат при всякакъв вид звуковъзпроизвеждане.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Когато изгледаме филма, РАЗДИГАНЕТО НА ПАНАИРА се извършва по следния начин:

1. Изключваме прожекционната лампа и затваряме регулатора на усилването.
2. Спираме движението на кинофилма чрез лост 24.
3. Изключваме електродвигателя.
4. А също и усилвателя!
5. Изключваме и, разбира се, самата машина от електрическата мрежа, като извадим щепсела от контакта.

Освен това, след сваляне на ролките от рамената последните се връщат в начално положение, като рамото на размотаващото устройство се фиксира от ключалка 2 и така Ви служи за ръко­хватка при пренасяне на машината. Рамото на намотаващото устройство се сваля (чрез повдигане на ключалка 45 и придържане на самото рамо с ръка).

Ето и как работи киномашината Плевен 1 в това видео:

Пропуснахме да споменем, че машината консумира около 300 вата мощност, от които 250 отиват за халогенната лампа.

НЯКОИ ЛЮБОПИТНИ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ С КИНОМАШИНАТА

Началото и краят на кинофилма винаги са подложени на по-голяма опасност от по­вреждане. Поради това те трябва да имат стартов и финален ракорд (участък от лентата без запис на него). Ако такива липсват, препоръчваме преди началото и след края на филма да залепите по около три метра от ненужен вече филм или неекспонирана кинолента.

Кинофилмите, намотани върху ролка, се съхраняват най-добре в специална мебел за целта, наречена филмостат – в хранилището на Националната филмотека в Бояна можете да видите такива. Ако не разполагате с филмостат обаче,поставете всяка ролка или няколко ролки в кутия, най-добре метална, в която има парче филтърна хартия, напоена със смес от глицерин и вода в съотношение 1:1. Съхраняваните по този начин кинофилми остават винаги еластични.

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Ако се случи да Ви се скъса кинофилм (и най-добрите имат лоши дни), трябва да го залепите грижливо, като обърнете вниманиеа перфорационните отвори да съвпаднат на мястото на залепването, както и на изправността им по цялата дължина на кинофилма. Най-добре е залепването да се извършва със спе­циална за целта преса.

Когато киномашината се пренася от студено в топло помещение, прожекцията не трябва да започне веднага, а да се изчака около два часа машината да се затопли (да се темперира). В противен случай всички оптически детайли ще се замъглят от водни пари, което е нежелателно за правилната и продължителна експлоатация на киномашината.

А сега, ако искате да се запознаете още по-подробно с плевенската киномашина (напр. как да я поддържате  и сервизирате и други подобни), Ви препоръчваме да изтеглите детайлната й техническа документация ==> Плевен 1. Вътре има и оригиналната гаранционна карта! :)

Ето и схемата на устройството:

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

А ето и пълното техническо описание и данни на НЧ усилвателя КУП 20 W, предназначен да осигурява звуковия съпровод на филмите ==> Усилвател КУП 20 W

Киномашина Плевен 1
Киномашина Плевен 1

Ами… това е! Надяваме се, че не сме Ви отегчили прекалено с нашите километрични технически криволици, изминати, за да запознаем читателите си с един от най-разпространените и любими на хората спомени от близкото им минало! :) Когато имаме нещо ново във ,,вехтошарницата“, очаквайте новини от нас! Обичаме Вас, обичаме българската техника! Доскоро! :)

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *