Как да си направим диаскоп

Как да си направим диаскоп

Как да си направим диаскоп

Как да си направим диаскоп
Как да си направим диаскоп

Диаскопът е апарат за прожектира­не върху екрана на диапозитивни филми. С малко средства и подръч­ни материали всеки може да си на­прави такъв прожекционен апарат.

Осветителят на диаскопа е напра­вен от шперплат и в него се монтира електрическа крушка от 50—70 вата и две лещи — кондензатор и обектив. Стените на апарата са от шперплат и са дебели по 4 мм. Те се сглобяват помежду си с летви. В предната стена има отвор за кондензаторната круш­ка. Задната стена е подвижна и на нея се поставя вдлъбнато огледало, направено от парче ламарина. На гор­ния лист на тази стена се оставя ма­лък отвор за електрическата жица. За обектив и кондензатор се използват изгорели електрически крушки. Отде­ляме внимателно стъклената част на крушките от металическия цокъл и стъклената тръбичка, през която ми­нават жичките. След това внимаваме да не счупим стъкления балон и отде­ляме от цокъла тръбичката, пълним с вода и отвора му затваряме с та­па. Външната страна на крушките боя­дисваме с лак или черна боя. След ка­то са поставени в кутията на апа­рата, обективът и кондензаторът трябва да бъдат центровани в права линия с електрическата крушка от задната част на кутията. Електри­ческата крушка и обективът се по­ставят на фасунги, занитени на под­вижни шини, което позволява ре­гулирането им (виж дясната част на фигурата). Кондензаторът е поставен неподвижно върху стената на кутия­та. Между кондензатора и обектива се монтира уредбата за разгъване на филма. На нея има поставено прозор­че (виж фигурата горе). От две­те страни на прозорчето са закрепени макари за въртене на филма. След като апаратът бъде урегулиран, се поставя картонена рамка с отвор колкото ширината на филма. Филмът трябва да минава между рамката и поставката.

За да се избегне загряването на въздуха в осветителя, на горната и долната част на кутията се правят няколко отвора. Екранът може да се направи от книга или платно с раз­мери 400 x 500 мм. Апаратът се поста­вя на разстояние 3.5—4 м от екрана.

–-

Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1957

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *