ИНФОС - програма за бази данни

ИНФОС – програма за бази данни

Програмата за бази данни ИНФОС в Сандъците – Sandacite!

ИНФОС - програма за бази данни
ИНФОС – програма за бази данни

Днес ще Ви запознаем с българския MS Access. :)

Системата за управление на информационни бази данни ИНФОС е разработена в ТК Национален програмен и проектен фонд през 1987 г.  Тя е предназначена за съхранение на големи обеми от документи с формат определен от потребителя и за извършване на документални и фактографски справки по пълния текст на документите. ИНФОС поддържа до 32 информационни бази данни.

Всички функции на ИНФОС се изпълняват с потребителски интерфейс – тип меню. От потребителя не се изисква специална подготовка в областта на електронната обработка на данните.

Информационните обекти на ИНФОС са текстови документи от произволен тип или абстракти на статии, доклади, отчети, закони, научни публикации, лекарства и др.

Системните му изисквания са същите, каквито и за други подобни програми на ТК НППФ:

ИНФОС - програма за бази данни
ИНФОС – програма за бази данни

ИНФОС предоставя следните възможности:

 • Въвеждане и редактиране на документи във входния формат на програмата;
 • Създаване на бази данни;
 • Сливане на бази данни;
 • Извършване на документални и фактографски справки от базите данни по зададени от потребителя критерии за търсене. Справките могат да се изпълняват асоциативно, по пълният текст на документите т.е не е необходимо използването на набори от ключови думи или тезауруси тъй като всяка дума от текста на документите може да бъде ключова дума;
 • Разлистване на документите, резултат на дадена справка, на екрана на монитора или разпечатването им на устройство за широк печат.

ИНФОС може да бъде използван в:

 • Библиотеки и архивни отдели;
 • Информационни центрове;
 • Проектантски организации;
 • Патентни бюра;
 • Болници и клиники;
 • Административни отдели;
 • Адвокатски бюра;
 • Научно изследователски институти
ИНФОС - програма за бази данни
ИНФОС – програма за бази данни

Повечето от основните понятия в ИНФОС произлизат от формата на входните документи. Поради тази причина този формат ще бъде разгледан на първо място.

Формата на документите в ИНФОС е показан на долната фигура. Логически документите са структурирани на 4 йерархични нива:

 • документ;
 • параграф;
 • изречение;
 • фраза или дума.

Всеки документ в ИНФОС се идентифицира със своето име или идентификатор. Това име може да се състои от 1 до 12 символа. Тези символи могат да бъдат големи и малки букви от латинската азбука и кирилицата, цифрите от 0 до 9, както и специалният символ “ „. В базата данни името се съхранява ляво нанесена в 12 символно поле. Свободните позиции в дясно (ако има такива) се запълват с интервали. Името на документа се задава от потребителя при спазването само на горните ограничения. Един типичен документ в програмата е показан ето тук:

ИНФОС - програма за бази данни
ИНФОС – програма за бази данни

Името на документа не се третира от ИНФОС като част от текста на документа, а като външен ключ на документа в базата данни. Еднозначността на този ключ е задължителна т.е. в една база данни не могат да съществуват няколко документа с едно и също име.

Максималната дължина на текста на един документ в ИНФОС е 8000 символа.

Мдаа… а ето и още нещо от същия автор:

Компютърна програма ХОРИЗОНТ

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *