Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография

Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматографски данни

Sandacite.BG набара хроматографски уред – микропроцесорния интегратор Интерхром 1.

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

Наред с по-битовите неща, често пъти в колекцията ни попадат и високоспециализирани устройства, произвеждани от българската технологична промишленост. Те са използвани от различни специалисти в тяхната работа. Една такава област е хроматографията.

Хроматография е обща дума за лабораторни технологии, насочени към разделянето на различни смеси. За критерий се използват физико-химичните качества на компонентите, които съставят смесите.

Съществуват два вида хроматография – препаративна или аналитичнa. При първата се разделят компонентите за по-нататъшно използване (т.е. това е вид пречистване). Аналитичната най-често се извършва с по-малки количества материал чрез нея се определя относителният дял на компонентите в сместа, която се изследва.

Тези неща се правят с устройство, наречено хроматограф, а след това данните трябва да се съберат и анализират. Именно това прави апаратът, който ви представяме днес.

Както виждате, той е  поместен в кутия от персонален компютър Правец 8С. Виждали сме и друг, монтиран в корпус от 8М. Независимо от това обаче, общото е само кутията – уредът Интерхром 1 не е персонален компютър, макар че съдържа микропроцесор в себе си. Устройството влиза в производство поначало след 1986 г., обаче тъй като тук имаме кутия от 8С, то е ясно, че нашият ще бъде от по-новите.  И той наистина е произведен чак 1990 г. – в завод Аналитик Михайловград, дн. Монтана.

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

Съчетанието с правешката кутия е причината на виждаме и двете емблеми отгоре:

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

Разработен е именно в Базата за развитие и внедряване към завода и е спечелил златен медал, вероятно на Международния панаир в Пловдив.

Интерхром 1 има в себе си и печатащо устройство (както касовите апарати), за да разпечатва на хартиена лента резултата от извършените анализите, които е направил.

Интерхром 1 е еднокален специализиран уред за автоматизирана обработка на хроматографски данни. Интеграторът измерва и разделя площта на всички видове хроматографски пикове с висока точност, иденнифицира ги с пикове на градуирани анализи и определя концентрацията според начина на анализ, който е употребен.

Когато се работи с Интерхром 1, определянето на състава и концентрацията на различни вещества в него се извършват на практика без ръчен труд. Работещият може да управлява автоматичните дозатори по решен от него начин. Апаратът работи с всички тогавашни хроматографи. В края на публикацита сме дали и техническите характеристики на апарата. Операторът може да променя настройките на работа според свое решение, съставяйки така цяла програма. Може и да се разделят ненапълно разделени пикове по задание на оператора или автоматично.

Когато включите Интерхром 1, това екранче започва да отбровяа секунди – т.н. време на задържане (retention time). Това е свързано с хроматограмата – графичния запис на резултата от работата на хроматографското устройство. В една хроматограма присъстват, както в една координатна система, абсцисна и ординатна ос. На абцисата се отчита времето на задържане, а на ординатата – интензитета на сигнала от детектора.

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

От тези три бутона можете да укажете задействане (Run), възобновявяне (RST = Reset) или край (End) на изследването. Диодчетата обозначават какво произтича в момента:

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

,,Времето за интеграцията“ е времето за един работен цикъл на Интерхрома, като от тези бутони можете да изберете какво време искате:

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

Иначе отдясно клавиатурата е пълна с множсетво функционални бутони, между които разбираме напр. какво прави PRT – разпечатва отчет за свършената работа:

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

Да погледнем Интерхрома отзад. Има 3 конектора за свързване с външни устройства – най-вероятно използваните при хроматографския анализ:

Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография
Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматография

Ето и техническите характеристики:

Входен сигнал ± (-0,01÷1) В
Динамичен диапазон 106
Нелинейност 0,1%
Чувствителност 1 Хц/мкВ
Входно съпротивление > 10 МОм
Основна честота на прочитане 20 Хц
Брой анализирани пикове до 250
Дължина на хроматограмата до 55 минути
Брой канали 1
Брой калибровани пикове до 100
Линеен и логаритмичен делител коеф. на деление от 1 до 1024;
1 В входен сигнал остава в рамките на 2 МВ

Размерите на Интерхрома ка като на Правец 8С или 8М – 450 х 500 х 140 мм. Той тежи 10 кг, захранва се от 220 волта напрежение. По-нататък му правят и наследник – Интерхром 2 – който пак е поместен в такава кутия, но има разлики – напр. печата на по-широка хартия, тип безконечна.

А ето тук и един дооста по-стар научен уред, произведен обаче в БАН:

Електронното око на химика

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *