Микросистеми Mikrosistemi

Индиго – правешкият System Restore

Индиго – правешкият System Restore

Индиго - правешкият System Restore
Индиго – правешкият System Restore

ИНДИГО е българска програма за Правец 16, разработена от СО Микросистеми през 1987 г.

Програмата ИНДИГО Ви застрахова от загуба на въвежданата от Вас информация, в случай на:

  • отпадане на напрежението (повреда в захранването);
  • задаване на грешна, команда;
  • натискане на неправилен клавиш;
  • препълване на диска (дискетата);
  • авария в софтуера.

ИНДИГО съхранява всяко натискане върху клавиатурата и след това може да го възпроизведе в същия ред, в който сте работили. Повтарянето може да се извърши бързо, бавно или знак по знак. Този процес може да бъде прекратен по всяко време, за да се нанесат необходимите корекции.

ИНДИГО има възможност да следи работата с три избрани от Вас програми (тези, с които най-често работите), които да съхранява автоматично. В такъв случай самата приложна програма стартира и автоматично прекратява записа в ИНДИГО.

ИНДИГО разполага с команда, която дава възможност да заключите чрез парола, както екрана на монитора, така и клавиатурата на компютъра от нежелателен достъп.

Ето и дискета с програми за Правец 16, между които присъства и Индиго:

Индиго Правец
Индиго Правец

Програмата ИНДИГО е предназначена за  16-битови персонални компютри (Правец-16 и съвместимите с тях). Минималното количество необходима памет  е 64 кВ и операционна система ДОС-16 (MS-DOS в.2.0) и по-късни версии.

ВЪВЕДЕНИЕ

ИНДИГО е винаги на Ваше разположение, тъй като след стартирането остава постоянно в паметта на компютъра. Независимо какви програми използвате, ИНДИГО може да бъде активиран веднага с еднократно натискане на клавиш. Изпълнението на програмата, с която сте работили до момента, ще продължи след излизането от ИНДИГО.

Накратко, ИНДИГО следи работата Ви с компютъра. Можете да укажете на ИНДИГО автоматично да съхранява въвежданите от Вас данни при текстообработка, работа с електронни таблици, и всякакви други важни задачи, по които работите. Използувайки ИНДИГО няма да Ви се налага да въвеждате отново изгубените данни.

ИНДИГО ще възстанови действията Ви, в случай че:

  • забравите да съхраните файла си;
  • не можете да съхраните файла си, тъй като дискетата (дискът) е пълен, програмата, с която работите, се разруши или се получи някаква друга грешка ;
  • внезапно отпадне напрежението.
СО Микросистеми SO Mikrosistemi
СО Микросистеми SO Mikrosistemi

Възможността за автоматично съхраняване на въвежданите данни създава удобство при работа с приложни програми. ИНДИГО ще следи действията Ви автоматично или под Ваш контрол. Чрез ИНДИГО можете да прегледате работата си. Няма защо да се притеснявате от грешките, които сте допуснали при въвеждането, тъй като след това ИНДИГО повтаря действията Ви и можете да направите необходимите корекции.

ИНДИГО изключва екрана на монитора, когато се налага да помислите по-дълго върху следващата си ИНДИГО . Можете и да защитите компютъра от некомпетентна намеса. При спиране на работа със системата използувайте ИНДИГО, за да „скриете“ екрана и само човек, знаещ паролата Ви ще може да работи с компютъра. ИНДИГО изключва екрана след всеки 10 минути, през които не се използува компютъра.

ИНДИГО има следните възможности:

Save – Съхраняване на въвежданите данни. Всички въвеждани данни могат да бъдат съхранени автоматично.

Endsave – Спиране на процеса на съхраняване.

Replay – Повторение на съхранените данни.

индиго-cntl – Промяна на скоростта на повторение или спиране на процеса на повторение на произволно място.

Blankscreen – Загасване екрана на монитора.

Options – Заключване на екрана или клавиатурата с пароли и/или установяване на непрекъснат режим на възстановяване.

Auto – Автоматично съхраняване на работната информация на три програми, указани от Вас на ИНДИГО , без да се налага специално посочване на команда SAVE (съхраняване).

Exit – Напускане на главното меню на ИНДИГО и връщане към предишната Ви работа.

ИНДИГО е лесен за използване програмен продукт, тъй като не е- необходимо многократното му стартиране. В глава 1 ще се запознаете с инсталирането на ИНДИГО .

 

Приложението разглежда няколко основни примера, чрез които ще се запознаете с основните функции на ИНДИГО .

Цялото ръководство за работа с ИНДИГО можете да изтеглите оттук ==> http://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE-1.0.rar

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *