ИЗОТ 1020С IZOT 1020C

ИЗОТ 1020 С – текстообработваща машина

ИЗОТ 1020 С – текстообработваща машина

ИЗОТ 1020 С - текстообработваща машина
ИЗОТ 1020 С – текстообработваща машина

Настолната текстообработваща машина ИЗОТ 1020С

е предназначена за въ­веждане, редактиране, отпечатване и архивиране на текстова информация в звена за управленска дейност, във ведомства, промишлени предприятия, машинописни бюра и секретарски работни места.

Основни технически данни

Обем на работната памет за текст — 10 000 знака; обем на външната памет за текст — 100 000 знака; скорост на отпечатване — 25 знака/s; брой на ин­дикираните символи — 30; възможност за отпечатване на документи на кири­лица, латиница и смесен текст.

Основни режими на работа

Създаване на нoв документ; редактиране на създаден доксмент; печат на документ; запис на документ върху носител; четене на документ от носител в работната памет.

ИЗОТ 1020С IZOT 1020C
ИЗОТ 1020С IZOT 1020C

Допълнителни режими иа работа

Създаване на потребителска дискета; копиране на документи от един но­сител върху друг; копиране на дискети; печат на каталог.

Основни редакторски функции

Изтриване на символ, дума и текстов пасаж; вмъкване на символ, дума и текстов пасаж; търсене на текст; възможност за центриране, изместване на части от текста вляво или вдясно; въвеждане на табулаторни стопове (включи­телно и десетични); изменение на формата на текста (брой редове в страница, брой знаци в ред, размер на стъпката на печат).

Основни функции при отпечатване

Полуавтоматично пренасяне на думи; задаване на брой на копията и номери­ране на страници; възможност за вмъкване на текст при печат.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *