ИЗОТ-ПРОКОН-1300-видео

ИЗОТ ПРОКОН 1300 (+ видео)

ИЗОТ ПРОКОН 1300 (+ видео)

ПРОКОН
ПРОКОН

Днес ни изпратиха нещо, което досега не бяхме нито виждали, нито чували. Става дума за универсален преносим програматор ПРОКОН 1300, част от семейството програмируеми контролери със същото название, но с различен цифров индекс. Разработка са Централния научноизследователски комплекс по автоматизация (ЦНИКА) от 1987-8 г.

ПРОКОН е семейство от три ти­па програмируеми контролери (ПРОКОН 40, ПРОКОН 72 и ПРОКОН 256) с общ програмен език. Те са съвместими помежду си по елек­трически характеристики, а се различават по схемни и програм­ни възможности. Предназначени са за автоматично управление на дискретни процеси в машино­строенето, автомобилостроенето, циментната промишленост, хи­мическата, фармацевтичната, ле­ката и хранителната промишле­ност, в селското стопанство и ме­лиорацията.

ПРОКОН се комплектува с уни­версален преносим програматор ПРОКОН 1300, операторска стан­ция ПРОКОН 1410 и комуника­ционен разпределител ПРОКОН 1510.

Най-важните предимства на фамилията ПРОКОН :

 • Самоконтрол и диагности­ка в реално време
 • Оперативните вериги са изо­лирани галванично от логиче­ската схема
 • Удобен графичен език за про­грамиране, използващ симво­ликата на релейно-контактните схеми
 • В паметта на централния мо­дул се записва потребителска програма с дължина от 12 до 12 Кбайта.

Контролерите ПРОКОН имат до 256 дискретни входа и изхода, до 64 аналогови входа, до 16 ана­логови изхода. Дискретните изхо­ди са безконтактни и могат да комутират без междинни релета до 24V/ 0,5 А, 24 V/2 А прав ток или 220 V/1,5 А променлив ток.

Производство са на Обединени заводи за запаметящи устройства (ЗЗУ) Пловдив. С друга тяхна продукция можете да се запознаете ето тук в нашия сайт ==> http://www.sandacite.bg/?s=%D0%B7%D0%B7%D1%83+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2

Целият ПРОКОН 1300 е побран в масивен метален куфар и тежи близо 40 кг.:

ПРОКОН 1300 PROKON 1300
ПРОКОН 1300 PROKON 1300

Дръжката се натиска от двете страни и пада, като образува основа, на която ляга контролерът, когато се вдигне капакът на куфара.

Всичко е вътре – клавиатурата-капак, кабели за връзка с периферните устройства, електроника и монитор:

Контролер ПРОКОН Kontroler PROKON
Контролер ПРОКОН Kontroler PROKON

Ясно се различават надписите на конекторите:

ИЗОТ ПРОКОН IZOT PROKON
ИЗОТ ПРОКОН IZOT PROKON

Отзад ПРОКОН -ът има оребряване и масивен вентилатор, който може да бъде невероятно шумен при работа:

Програмируен контролер Prokramiruem kontroler
Програмируен контролер Prokramiruem kontroler

Ето я и табелката с произхода и серийния номер. Нашият е сред първите 600 произведени през 1990 г., и отговаря на отраслова нормала от 1988 г.:

Програмируен контролер Programiruem kontroler
Програмируен контролер Programiruem kontroler

Клавиатурата е с някои специфични и нужни за предназначението на контролера бутони. Може би е производство на ТПК Комуна Смолян – там са се правели такива клавиатури:

Българска клавиатура Balgarska klaviatura
Българска клавиатура Balgarska klaviatura

Ето и технически паспорт на фамилията ПРОКОН ==> ПРОКОН-1300

И накрая остана само да Ви демонстрираме как го включихме:

Share this post

Comments (3)

 • георги Reply

  това е само програматора
  в самия прокон има платка с еprom която се слага
  одгоре на програматора и се качва програмата
  после този модул се слага в самия контролер
  ако не бъркам нещо
  работих там преди много години
  мисля че програматорите идваха готови
  някаде другаде ги правиха в системата на ИЗОТ
  клавиатурите ги правиха в Габрово

  21.09.2016 at 13:13
 • Антон Оруш Reply

  Така е, не твърдим друго – за съжаление имаше само програматора.

  21.09.2016 at 18:33
 • Георги Петков Reply

  Все пак е нещо , въпреки че съм абсолютно обеден ,че много ценни образци са заминали на боклука или за скраб .Ще хубаво един ден всички които събират такива арте факти а да направят един общ музей на индусрализацията в България

  14.09.2017 at 7:57

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *