Издърпване на заседнал камион

Издърпване на заседнал камион

Днес в Сандъците – Sandacite разглеждаме издърпване на заседнал камион – една от най-трудните задачи, с които един шофьор трябва да може да се справя.

Издърпване на заседнал камион
Издърпване на заседнал камион

 

 

То изисква от него особена находчивост и умение да използва някои от изброените по-долу начини за ра­бота, а именно:

  1. Разчистване на почвата около затънали­те колела на  заседналия камион и подлагане възмож­но по-навътре под тях на дъски, клони от храсти, дребен чакъл, ро­гозки и други подръч­ни материали.

Преди да се на­прави опит за изваж­дане на  заседналия камион , трябва да се провери дали кожухът на диференциала или предният хост не са допрели до повърхността на земята. Ако са допрели, трябва да се разчисти почвата под тях.

Така се постъпва в случаите, когато автомобилът е затънал в места, където при разчистването може да се достигне до твърда основа.

2. Подлагане надлъжно под задните двойни колела на заседналия камион обли дървета (дебели 80—150 мм). Този начин е особено подходящ за прид­вижване на автомобила през непроходим участък от пътя със слаб повърхностен пласт на пътното платно, при който има опасност от затъване на заседналия камион.

Дървото трябва да се под­лага между гумите на задно­то колело (рис. 9) и да се измества последователно на­пред едновременно с придвижването на заседналия камион.

Издърпване на заседнал камион Izdarpvane na zasednal kamion
Издърпване на заседнал камион Izdarpvane na zasednal kamion

За да бъде придвижването по-леко и сигурно, може да се използува въже, с което да се свърже предният край на дър­вото с колелото (рис. 10). При движение на автомобила напред колелото опъва въжето и гумите му се придвижват по-леко върху дървото.

Издърпване на заседнал камион Izdarpvane na zasednal kamion
Издърпване на заседнал камион Izdarpvane na zasednal kamion

3. Затънал камион може да се изтегли и на буксир от друг автомобил. Това обаче трябва да ста­ва много внимателно, за да не се повредят автомо­билите.

Ако автомобилът е за­тънал с левите или десни­те си колела надлъжно в канавката на пътя, изтег­лянето му на буксир от друг автомобил, особено зимно време, е много трудно (буксираният автомобил се плъзга по дължината на канавката, като притегля в нея и буксиращия автомобил). В този случай се препоръчва да се използват трактор или два автомобила (двоен буксир). Буксиращите автомобили се съединяват помежду си с твърд теглич, а с буксирания авто­мобил — чрез гъвкав теглич.

Камион, затънал с двете си задни колела напречно на пътя, може да се изтегли и чрез двоен буксир. В случая еди­ният от буксиращите автомобили трябва да го тегли отпред с
гъвкав теглич (телено въже или верига), а вторият буксиращ автомобил — да го тласка отзад чрез твърд теглич.

  1. Камион, затънал в тясно място на пътя, може да се подпомогне при излизането му на твърда почва и чрез изтласк­ване от друг автомобил. За целта буксиращият автомобил трябва да се приближи внимателно и без уда­ри до затъналия авто­мобил така, че да се допрат задните им бор­дове; потегля се плавна и постепенно се увели­чават оборотите на коляновия вал на буксиращия камион. То­зи начин е особено удо­бен, когато и двата ав­томобила имат предни и задни брони.
  2. Камион, затънал с двете си предни   колела, може да се изтегли с въже, прехвърлено през подпора от две дървета и навивано постепенно на лебедка, поставена на друг автомо­бил (рис. 11).
Изтегляне на заседнал камион Izteglyane na zasednal kamion
Изтегляне на заседнал камион Izteglyane na zasednal kamion
  1. При голямо засядане на камиона, когато отделни не­гови части са опрели плътно върху почвата, затъналите колела могат да се повдигнат с помощта на лост (рис. 12).
Изтегляне на заседнал камион Izteglyane na zasednal kamion
Изтегляне на заседнал камион Izteglyane na zasednal kamion

Лостът трябва да бъде с дължина над 5 м и дебелина 150 — 200 мм. Колелата трябва да се повдигат дотогава, докато най-ниската им точка достигне нивото на околната почва.

Повдигането може да стане на няколко пъти, като се подла­гат под колелата камъни, греди, обли дървета и други под­ръчни материали.

При повдигане на задното двигателно колело краят на лоста се подлага под главината му (рис. 13).

Издърпване на заседнал камион Izdarpvane na zasednal kamion
Издърпване на заседнал камион Izdarpvane na zasednal kamion

За да не се превърта колелото, трябва да се включи скоростният механизъм и да се затегне ръчната спирачка.

  1. Затънал камион мо­же да се самоизтегли на твърда почва, като се привържат въже­та за задните му двигателни колела и за дървета, стълбове или набити в земята колове (рис. 14).
Изтегляне на заседнал камион Izteglyane na zasednal kamion
Изтегляне на заседнал камион Izteglyane na zasednal kamion

При завъртане на колелата въжетата се навиват около тях и улесняват самоизтеглянето на камиона от препят­ствието.

При всички случаи на изтегляне затънал автомобил чрез буксир трябва да се помни, чe за завързване на буксирните въ­жета и тегличи, ако камионът е без специални приспособле­ния, най-подходяща е рамата му. Не е правилно да се завърз­ват въжетата и тегличите за осите или ресорите, понеже лесно могат да се повредят.


Литература:

Гачев, Борис, М. Жеков. Експлоатация, обслужване и ремонт на автомобила. София, Медицина и физкултура, 1957.

Суванджиев, Е,  Милан Спасов. Безаварийна работа при експлоатация на автомобила. София, Медицина и физкултура, 1959.

Гачев, Борис. Попътни неизправности и повреди на автомобила и отстраняването им. София, Медицина и физкултура, 1959.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *