За сериите електронни лампи

За сериите електронни лампи

Знаете ли какво означава серия електронни лампи? Вижте в Сандъците – Sandacite!

За сериите електронни лампи
За сериите електронни лампи

Много често в разговор между почитатели на ламповата техника може да се чуе, че колекционерът Х притежава, да речем, радиоприемника Пионер, с лампи U серия, а колегата му има същия приемник, но с друга серия лампи. Какво се има предвид с това?

При стрoежа на радиоапаратури са използвани и все още се използват много и различни лампи (диоди, триоди, пентоди и др.). Така например в един лампов радиоприемник се използват от четири до шест вида лампи. Електрическите данни за отоплението на лампите са различни. Това по принцип не пречи на нормалната работа на прием­ника, но усложнява твърде много неговата захранваща група, тъй като за всяка лампа трябва да има отделен източник на отоплително напре­жение, оразмерен за нейния отоплителен ток. Поради това с цел да се намали броят на източниците на отоплителни напрежения групи от различни по вид лампи (триоди, пентоди, хексоди и др.), които могат да се използват в дадено радиоустройство (напр. радиоприемник), се правят така, че да могат да се захранват от един токоизточник. Такава група от лампи се нарича лампова серия.

За сериите електронни лампи
За сериите електронни лампи

В зависимост от вида на източника, който ще захранва радио- устройството, се изработват различни лампови серии. Така например в радиоустройства, захранвани чрез трансформатор от мрежа с промен­лив ток, се използват серии, отоплителните напрежения на които са 2,5, 4, 6,3 и 12,6 V. Всички лампи в дадено радиоустройство се включват паралелно към отоплителната намотка на мрежовия транс­форматор, която дава това напрежение. При тези, на­речени още серии радиолампи за паралелно свързване, всички лампи от една серия имат едно и също отоплително напрежение, но отоплителният ток в отделните лампи е различен, понеже е в зависимост от необходимата мощност за загряване на катода. Лампите от тези се­рии обикновено се правят с индиректен катод.

За радиоустройства, захранвани от мрежа с променлив или постоянен ток, но без трансформатор, се използват серии електронни лампи, при които отделните лампи се включват последователно. Отоплителният ток е един и същ, но отоплителното напрежение може да бъде раз­лично, понеже е в зависимост от необходимата мощност за катода. Лампите от тези серии за последователно свърз­ване също се правят с индиректен катод. При тези серии отоплител­ният ток най-често е 50, 100, 150, 200 и 300 mA.

За сериите електронни лампи
За сериите електронни лампи

Изработвани са и серии електронни лампи за захранване от батерии (сухи елементи и акумулатори). Лампите от тези серии обикновено са за паралелно захранване (1, 2,2 V и др.) и най-често се правят с директни катоди.

По правило всички радиолампи от една серия се правят с един и същ цокъл, с което се улеснява производството и поддържането на радио- апаратурите. Различните серии обикновено се правят с различни цокли.

Прието е всяка лампа да се означава със знак, поставен върху балона. Ламповият знак е условно съчетание от букви и цифри, изразяващи основните електрически и конструктивни данни на лампата отоплително напрежение (при лампи за паралелно свързване), отопли телен ток (при лампи за последователно свързване), вид на лампата (триод, пентод) и вид на цокъла.

Популярни серии западноевропейски електронни лампи, използвани в българските радиоприемници, са P, Е, U, малките D…

Цокли за електронни лампи

Един материал на Сандъците Sandacite!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *