Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich

Завод за ел табла Добрич

Завод за ел табла Добрич

Завод-за-ел-табла-Добрич
Завод-за-ел-табла-Добрич

Ето това вече е много важен завод, завод-легенда! Май във всяка втора българска сграда има негово електрическо табло! :)

Заводът за електрически табла Добрич е бил специализиран в производството на апаратура за високо напрежение за нуждите на енергетиката в страната и в чужбина. Произвежданите изделия са с високо качество и с много добри технически па­раметри — на равнището на произвежданите от водещите производители в тази област. В края на 80-те години над 90% от продукцията на завода се изнася.

По-важните изделия от производствената листа на Завода за ел. табла Добрич към 1987 г. са:

комплексни трансформаторни подстанции — КТП-3 и КТП-ЗС (табл. 1, фиг. 1), с въздушен вход за номинално напрежение 6, 10/0,4 kV, мощ­ност 100, 160, 250 kVA, с въздушен и с кабелен извод. Конструкцията е съобразена с изисквания­та за лесно преместване на различни обекти при минимален разход на време и труд. Предназначе­ни са за захранване на отдалечени обекти— в строи­телството, в нефтопроучвателните и геологопроуч­вателните предприятия, за захранване на обекти в отдалечени райони. Работят нормално при температура от —40 до +40°С.

Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich
Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich

Произвеждат се и други модификации: унифи­цирана серия комплексни трансформаторни под­станции – КТП 6, 10, 20/0,4 kV, 160, 250 kVA, с въздушен и с кабелен вход, с въздушен и с кабе­лен извод; комплексни трансформаторни подстан­ции модулен тип за повишена мощност — 20/0,4 kV, 400, 630 kVA (фиг. 2) — за нуждите на енер­гетиката в страната.

Заводът за ел. табла Добрич е бил единствен производител в страната на електрически табла за горивна техника от типа АКТ — за управляване на нафтови и мазут- ни горелки (с разход на гориво от 16 до 120 1/h). Голяма част от тях са предназначени за износ.

 

Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich
Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich

Произвеждали са се и всички видове силови и ре­лейни електрически табла (по схеми на клиента) за промишлени и жилищни обекти в страната.

Усвоено е производството на шкаф за управление на високомоментни задвижвания, предназначени за управлението на каруселни стругове.

Към 1987 г. е предстояло производството на комплектни полу­проводникови устройства за защита, автомати­ка и управление на енергийни обекти за високо на­прежение — електрически мрежи, трансформато­ри, електродвигатели за високо напрежение и пре­димно за включване в комплектни разпределител­ни устройства за напрежение до 20 kV, производ­ство на Комбината за апарати високо напрежение, също в Добрич.

Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich
Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich

Комплектните полупроводникови устройства имат следните експлоатационни характеристики:

Защита:

земна напреженова (ЗН), земна токова (ЗТ), земна посочна (ЗП).

Автоматично повторно включване (АПВ) Автоматично включване на резервата (АВР) Автоматично честотно разтоварване (АЧР).

Автоматично честотно повторно включване (АЧПВ).

Разработва се преносима комплексна трансфор­маторна подстанция ПКТП 6,10/0,4 kV, 160, 250,400 kVA с маслен и сух трансформатор, с въз­душен и с кабелен вход и с възможност за присъе­диняване към пръстеновидна схема. Има следните предимства: възможност за бърз монтаж и демон­таж, възможност за транспортиране с шейна, ремарке и с въздушен транспорт. Конструкцията е изцяло обновена с висока степен на защита. Год­на е за работа в райони с температура от —50 до +40°С.

Комбинат за апарати високо напрежение kombinat za aparati visoko naprezhenie
Комбинат за апарати високо напрежение kombinat za aparati visoko naprezhenie

През 1987  г. в Завода за ел. табла Добрич е предстояло разработването на подстанции за по-големи мощности — ПКТП 630, 1000 kVA; двутрансформаторни комплексни трансформаторни подстанции (2 x 400 и 2 x 630 kVA). Също – разработването на градски трансформаторни постове с конструкция от лек бетон или полиуретан, а също и на комплексни трансформаторни подстанции за малки мощности — 40 и 63 kVA. Ускорена е била работата по олекотяване и поевтинява­не на конструкциите чрез въвеждане на пласт­масите като заместители на металните елементи. Работело се и за въвеждане на пластмасово покритие.

А за поздрав от Сандъците Sandacite ето и това старо, но култово електрическо табло, което и досега служи вярна служба в не един панелен блок! :)

Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich
Завод за ел табла Добрич Zavod za el tabla Dobrich

Понастоящем правоприемник на завода е предприятие, също с името Завод за ел. табла Добрич.

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *