Електропромишленост и приборостроене – 6-1981

радиорелейна-система

СЪДЪРЖАНИЕ

Микропроцесорно управление на печатащ механизъм ИЗОТ 0310

Микропроцесорен таймер

Автоматизирано машинно изчертаване на символни поредици

Генератори със закъснителни линии с повърхнинни акустични вълни (ПАВГ)

Математичен модел на тиристорен комуникациоена възел

Схема за предаване на електрически сигнали между галванично разделени вериги

Анализ на схема за измерване на коефициента на усилване на модулацията при регулатори в многоканалните уплътнителни системи

Хибриден оптоелектронен преобразувател

Нискошумящи PNP транзистори

Определяне на периода на траниране на техническите устройства

Алгоритъм и програма за разполагане на интегрални схеми върху печатни платки

Памет с обем 1 килобит, изпълнени с цилиндрични магнитни домени

Импулсен метод за настройка на пиезоелектрически елементи

Евтектичен припой с висока честота за нуждите на микроелектрониката

Автоматизиран стенд за изпитване на маслен стоп-ключ

Нови изделия и материали

Информация

Патенти и изобретения

Новости

Библиогрофия

Реклами на радиорелейна система ГС-2, Елпром Етрополе, ДНПСK Ботевград, апаратура ЕСК 400-Е и АОН 400-Е.

Изтеглете – 06

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *