Електропромишленост и приборостроене – 10`87

електропромишленост-и-приборостроене

СЪДЪРЖАНИЕ

Оценка на показателите за надеждност на електродвигателите по експлоатационни данни при неизвестен експлоатационен срок до отказ

Автоматизирани информационни системи за транспорта

Растерен графичен дисплей за изобразяване на нискочестотни аналогови сигнали

Анализ на нелинейността на компенсационен умножител на съпротивления за формиране на скала за автоматични мостове

Използуване на магнитните потенциалометри за измерване на постоянни токове при силни смущения

Усилвател с галванично разделяне и със стабилен коефициент на усилване

Разпознаване на хора по техния глас независимо от произнесения текст

Математичен модел на процеса на изометрично топлинно стареене на електроизолационни материали

Системи за електронно прехвърляне на парични средства

Монохромен видеомонитор ВММ-3102

Технология на електрохимично отлагане на мед върху стоманена тел

Човешкит фактор при проектиране на работни места с видеоекранни устройства

Нови изделия и материали

По света

Библиография

Реклами на завод Найден Киров Русе, Машиностроителен завод илинден Плевен, Завод за електроника и съобщителна техника Милин камък, Завод Силова електроника, Комбинат КАМ

Изтеглете – 10

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *