Електропромишленост и приборостроене – 10`82

институт-по-микроелектроника (1)

СЪДЪРЖАНИЕ

Българските машиностроители пред своя празник

Избор на система за оперативно управление на производството в производствените звена на машиностроителните предприятия

Автоматизиран лазерен флуорометър, управляван от мини ЕИМ

Динамично управление на индикаторни елементи с помощта на микропроцесор

Приложение на лазера в технологията на силициевите интегрални схеми

Система за термостабилизация на твърдотелен лазер

Оптимизиране на магнитни системи, използувани в апаратите за космически изследвания

Синтез на SC-филтри посредством ориентирани графи

Дискретен кварцов филтър 2048 кхц за линеен регенератор на система ИКМ-30

Нови възможности за използуване на суматори като схеми за сравнение в измервателно-изчислителните устройства

Автоматично поддържане на оборотите на постояннотоков двигател

Определяне на необходимата пресова сила при ,,обратно изтичане“ на пластинен пакет за челен колектор на електрическа машина

15 години Институт по микроелектроника

Технология и преспособление за залепване на постоянни магнити към тялото на електродвигател

Устройство за получаване на кадмиев сулфид

Изобретения

Нови изделия и материали

Информация

Новости

Библиография

Реклами на Институт по микроелектроника и текстообработваща машина за полиграфията ИЗОТ 1004 С

Изтеглете – 10

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *