Електропромишленост и приборостроене – 10-1983

полупроводникови-елементи

СЪДЪРЖАНИЕ

Използуване на интерфейсни схеми от микропроцесорната система СМ 600 за регистриране на слабоинтензивни оптични сигнали за нуждите на спектроскопията

Микропроцесорно измерване на количеството на пренавитата магнитна лента при лентодвижещи механизми

Двуогледално-диелектрични антени

Използуване на модифицирания дуобинарен код като универсален съгласуващ код при цифровите съобщителни системи

Волтамперна характеристики на заряда в активен елемент на йонен лазер с непрекъснато действие

Динамични качества на фоторезистор от кадмиев сулфид ФРД

Реактивно йонно ецване в газова смес фреон 14 и аргон за отваряне на контактни прозорци  в силициев двуокис

Обучение на инженерно-внедрителски кадри в областта на елементната база на микроелектрониката

Старт-стопен разпределител

Регулируем трифазен изправител на мощни лазери

Апарат за електрическа стимулация на мускулите Стимул 1

Преобразувател на разлика на налягания с електрически изход

Техническият прогрес з Завод за механични конструкции Благоевград

Нови книги

Изобретения

Нови изделия и материали

По света

Информация

Библиография

Реклами на Електроимпекс и ВМЕИ В. И. Ленин

Изтеглете – 10

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *