Електропромишленост и приборостроене – 1-1987

вмеи-ленин

СЪДЪРЖАНИЕ

40 г. катедра Съобщителна техника при ВМЕИ В. И. Ленин – София

Микропроцесорна апаратура за автоматично изпробване на груповите съоръжения на АТЦ

Надеждност и безопасност на микропроцесорни структури. Двуканална микропроцесорна структура за управления на отговорни технологични процеси

Изследване на един клас мекропроцесорни управляващи устройства

Универсален селективен блок с обобщен импедансен конвертор

Стабилност на дебелослойни резистори

Работа на средствата за измерване в динамичен режим – същност и проблеми

Анализ на реален многолентов честотет коректор от диференциален тип

Едночестотен хелий-неонов лазер с мощност повече от 1 mW

Електронно импулсно устройство за зареждане на акумулатор

Взривозащитен нивосигнализатор

Пиезокерамични звукоизлъчватели

Начален стадий на ориентиране и нарастване на силиций върху сапфир в системата SiCL(4)-H(2)

Свързване на интегралната схема СМ751Р към микропроцесорна система

Нови изделия и материали

По света

Реклами на цифрова уплътнителна съобщителна система за 30 телефонни канала с ИКМ ИКМ-30, влакнесто-оптична съобщителна система със скорост 34 Мбит/сек ВОСС-34, система за телеконтрол на жп гари

Изтеглете – 01

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *