Дискови електронни лампи

Дискови електронни лампи

Малко за дисковите електронни лампи в Сандъците – Sandacite!

Дискови електронни лампи
Дискови електронни лампи

Както писахме в предишната статия, с увеличаване на честотата изискванията, на които трябва да от­говаря използваната в конструкцията радиолампа, стават по-строги. Затова за работа на дециметровия обхват са създадени специални лампи, наречени дискови или фарови – поради това, че по външния си вид приличат на фарова кула (фиг. XI-11).

Катодът на тези лампи е за индиректно отопление. Самият катод, излъчващ електрони, има формата на диск, от който излизат два из­вода — извод за постояннотоковата съставяща, който завършва на отделно краче на цокъла на лампата, и извод за променливотоко­вата високочестотна съставяща — широк метален цилиндър, свързан капацитивно е катода (диска) вътре в лампата чрез слюдени шайби.

Решетката има също дискова форма; тя е поставена на разстояние 0,1-0,14 мм от катода, за да се намали времепробегът на електроните от катода до решетката. Изводът на решетката е плосък метален пръстен, заварен за стъкления цилиндър на решетката, който има по-малък диаметър от цилиндричния извод на катода. Металният пръстен е съединен за стъкления цилиндър на анода, диаметърът на който е по-малък от диаметъра на решетката. Дисковият извод прак­тически има индуктивност и активно съпротивление, равни на нула, тъй като той може да се разгледа като безброй много прави провод­ници, разположени радиално и свързани паралелно.

Дискови електронни лампи
Дискови електронни лампи

Анодът има също формата на диск, представляващ дъното на плътен метален цилиндър. Последният служи за извод и е запоен за стъкления цилиндър на анода. Разстоянието между решетката и анода е около 0,3 мм.

Такова дисково устройство на електродите и цилиндричното раз­положение на отводите им с различни диаметри дава възможност, от друга страна, електродите на лампата да се свържат непосредствено с коаксиални резонансни линии или обемни резонатори, в който слу­чай лампата е част от външните трептящи кръгове.

Например, електрическите данни за съветската дискова лампа 2С4С на заводите ,,Светлана“ (на първата илюстрация) са след­ните: Cap = 1,3 мкмкф, Сpk = 2,1 мкмкф, Cak = 0,05 мкмкф, Еа = 250 V, S = 6 mA/V и Ра — 3,3 W.

Дисковите електронни лампи дават възможност да се получат трептения в обхвата 8-30 см. Те имат малка мощност, поради което се изпол­зват за усилватели и осцилатори в приемните устройства. Използ­вани са и при ламповата техника за свръхвисоки честоти.

А тези мъници?… :)

Миниатюрни радиолампи

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *