Програми за Правец Programi za Pravec

Вижте ГРАФКАД – българската CAD система!

ГРАФКАД българската CAD система – е на гости в Sandacite.BG!

Графкад - българската CAD система
Графкад – българската CAD система

Днес пак сме на вълна български софтуер! :)

ГРАФКАД е компютърна програма от типа автоматизирана чертожна система, разработена през 1987 г. от Българо-съветския научноизследователски и проектантски институт Интерпрограма и внедрявана  в големи машиностроителни предприятия в България и СССР. Вероятно главният й разработчик е Пано Панов.

Графичната система за конструиране и автоматизирано документиране представлява чертожна система, работеща на персонален компютър. По време на работата графичниятдисплей може да се разглежда като електронна чертожна дъска, на която незабавно се отразяват всички изменения в чертежа, направени от потребителя. С нейна помощ потребителите имат възможност да създабват в интерактивен режим двумерни компютърни модели на реални обекти. Тези модели после стават основа за разнообразни компютърни обработки във всякакви области – включително за визуализация на моделите на екрана, за изпълнение на специфични приложни изчисления и анализи, за изчертаване на моделите върху хартия на плотери, за предаване на моделите като входни данни за други приложни системи, за съхранение на моделите за по-нататъшното им използване и т.н.

Области на приложение

Основната област на приложение ма графичната система за конструиране и автоматично документиране представлява машиностроителното проектиране. Възможно е приложението и в архитектурното, строително проектиране и т.н. Системата може да бъде настроена към спецификата на конкретна предметна област и може да се използва в произволни области на човешката дейност, където е необходимо създаването на двумерни графични модели на реални обекти и получаване на копия на тези модели във вид на чертежи.

Емблема на института Интерпрограма
Емблема на института Интерпрограма

Потребители

Графичната система        за   конструиране      и    автоматизирано документиране ГРАФКАД е с общо предназначение. Тя      е      предназначена за конструктори, строителни инженери, архитекти, чертожници и други специалисти, изпълняващи чертожно-графични работи. Системата позволява да се автоматизира проектирането на машиностроителни изделия, строителни обекти, а също така на отделни техни възли и детайли с представяне резултатите на проектирането във вид на чертежи.

Потребителският достъп до функциите на ГРАФКАД се осигурява посредством меню в интерактивен режим. Диалогът между потребителя и системата се води в термините на инженер- конструктора или чертожника.

Работата със системата не изисква специални знания 6 областта на компютърната обработка. Срокът за обучение на крайния потребител за работа със системата е 1-2 седмици.

Визуализация и изчертаване

Както казахме, ГРАФКАД представлява интерактивна графична система. Затова всички действия на потребителя над двумерни графични обекти (примитиви, групи, слоеве) веднага се изобразяват на екрана на графичния дисплей. Освен това потребителят може да поиска визуализация само на определен участък от чертожната област (по днешному прозорец) или да премести прозореца в друг участък на чертожното пространство.

ГРАФКАД предоставя на човека, който я използва, възможности за:

  • увеличаване или намаляване размерите на изображението на графичните елементи;
  • придвижване на текущия прозорец (със запазване на мащаба на изображението) по такъв начин, че на екрана да попаднат участъци от чертожното пространство, които по-рано са се намирали извън границите на прозореца;
  • визуализация на предишен наименуван прозорец и за продължаване на работата в него;
  • повторна визуализация на текущия прозорец;
  • запомняне на изображението на екрана във файл. По-късно по време на работа с други чертежи съдържанието на тези файлове също може да се визуализира на екрана. Тези команди служат за бърз преглед на няколко чертежа.

 

Система ГРАФКАД
Система ГРАФКАД

По желание на потребителя системата може да изчертае междинни или окончателни варианти на чертежи върху хартия на плотер. За тази цел служат командите от подменюто за изчертаване на плотер. С помощта на тези команди може да се изчертава цялостен чертеж, а също и такива на слоеве, изгледи и множества от примитиви. Може да се направи и копие на екрана.

Хардуерни изисквания

ГРАФКАД е предвиден за инсталиране на т.н. работни станции или тогава – автоматизирани работни места. Това са компютри, съвместими с IBM РС/ХТ/АТ, а ,,автоматизираното работно място“ включва:

  • едно дискетно устройство с обем 360 кб;
  • един твърд диск (не е задължителен, но го препоръчват, защото е многократно по-бърз от флопито – съответно подобрява бързодействието на системата, надеждността и удобството при работа). Обикновено това е 5,25-инчов модел като ето ТОЗИ;
  • стандартен графичен дисплей под управлението на контролер, който е съвместим с IBM Color/Graphics Monitor Adapter, Enhanced Graphics Adapter (EGA) или Hercules graphics adapter. Като графичен дисплей може да се използва и източноевропейското устройство за изобразяване на графична и буквено-цифрова информация „Автограф-841“;
  • плотери с формат А3 (българските „Микроника П 297“ и А0 („Микроника П 841„, произведени от НПК „Мехатроника (Габрово, България) или съвместими с Roland DXY-800A, GRAPHTEK МР 1000, TEWIDATA ВВС 281 и HP 7475А;
  • таблет „Микроника Д 297„, Bit Pad One или TDS LC.

По поръчка на потребителямогат да се включат други графични       периферни    устройства. Задължително  е обаче  за програмата да има растеров графичен дисплей.

Обемът на оперативната памет, осигуряващ функционирането на ГРАФКАД, трябва да бъде не по-малко от 512 кб.

И още нещо накрая: за ускоряване бързодействието на системата ГРАФКАД желателно е в компютъра да се монтира аритметичен копроцесор. Неговото наличие увеличава производителността на ГРАФКАД с повече от 250 %, препоръчват софтуеристите от 1987 г.

ГРАФКАД
ГРАФКАД

А сега, ако желаете, бихме се радвали да харесате и страницата на сайта ни във Фейсбук ==> https://www.facebook.com/сандъците/?fref=ts

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *