Монитор Правец Monitor Pravec

ВММ 3105 – монитор за Правец 16

ВММ 3105монитор за Правец 16

ВММ-3105-монитор-за-Правец 16
ВММ-3105-монитор-за-Правец 16

Това е сред най-популярните монитори за компютрите от серията Правец. Произвеждан е в завод Аналитик Михайловград от 1988 г.. Използван е в различни модификации на Правец 16. и други. Днес в Сандъците ще Ви дадем подробни сведения за него.

Мониторът ВММ 3105 е предназначен за работа в компютърна система с Правец 16 и с всякакъв друг компютър, осигуряващ сиг­налите R, G, В, I и разделени хоризонтална и вертикална Vc с синхронизация с TTL ниво. Използва се за наблюдаване на буквено-цифрова и на графична информация. Има възможност за получаване на 16 яркостни нива чрез смесване на сигналите за цветност R, G, В и токовия сигнал за интензивност I. Захранва се с напрежение от мрежата. Използва се електроннолъчева тръба със средна разрешаваща способност. ВММ 3105 може да работи с цветови програми, като изображението е във вид на яркостни градации; на екрана се изобразяват 80 знака по 25 реда.

Блоковата схема на ВММ 3105 вижте в долната фигура.

Монитор ВММ 3105 Monitor VMM 3105
Монитор ВММ 3105 Monitor VMM 3105

Сигналите R, G, В и I постъпват във входния смесител ВС, реализиран с интегрална схема SN 7407, която представлява шест повторителя с отворен колектор. Същността на това смесване е получаването на един общ сигнал, в който R, G, В и I са смесени в такова съотношение, че на входа на видеоусилвателя постъпва видео­сигнал с осем градации поради смесването на R, G, В; при смесване на тези осем цвята с I се получават нови 8 с по-голяма интензивност, или общо 16 нива на основния цвят — цвета на луминофора.

Видеоусилвателят ВУ е реализиран с високо­честотни транзистори, работещи в ключов режим. С приложената емитерна корекция усилването на видеосигнали значително се увеличава, като се запазва формата на честотната и на фазовата характеристика. Чрез сигналите, които постъпват от БВО и от БВН във ВУ, се осъществява racене на редовите и кадровите сигнали.

Блокът за хоризонтално отклонение БХО е осъществен с интегрална схема TDA 2593. С по­мощта на външни пасивни елементи схемата ге­нерира сигнали с честота 15625 Hz, като единият компаратор на схемата сравнява фазите на син­хронизиращия Hc-импулс и на импулса на вът­решния генератор, а другият сравнява фазите на импулса за обратен ход на лъча за редовата раз­вивка с трионообразното напрежение с редовата честота, изработвана от задаващия генератор.

Монитор за Правец Monitor za Pravec
Монитор за Правец Monitor za Pravec

Блокът за високо напрежение БВН е реали­зиран с трансформатор за хоризонтално откло­нение ТХО, регулатор за линейност и бобина за размер. Трансформаторът за хоризонтално от­клонение формира напрежения, необходими за управление на електроннолъчевата тръба и за захранване на видеоусилвателя. По този начин амплитудата на сигнал на изхода на крайното стъпало на видеоусилвателя е между 35-7-40 V, което води до увеличаване на резкостта на изоб­ражението.

В блока за вертикално отклонение БВО на монитора ВММ 3105 се използва интегралната схема TDA 1170, която осигурява получаването на необходимата форма на тока, протичащ през отклонителните бобини. Схемата осигурява добра стабилност на работа независимо от промените на температурата. Има възможност за отместване на изображението по фаза във вертикална посока.

Захранващият блок ЗБ е реализиран с мрежов трансформатор с П-образен магнитопровод, оси­гуряващ минимално разсейвана електромаг­нитна енергия, изправителен блок, реализиран с 4 диода и филтрови кондензатори и два линейни стабилизатора за +12 и +24 V с възможност за точно установяване на изходните напрежения и автоматична токова защита, реализирани с 2 интегрални схеми рА 723. БВО и БВН се за­хранват с +24 V, а БХО — с +12 V. Входният смесител се захранва с +5 V, което напрежение се получава от +12 V чрез ценеров диод. Това гарантира сигурна и надеждна работа на изде­лието и повишава качеството на изображението.

Инж. ВАЛЕРИ X. ХРИСТОВ, инж. ДИМИТЪР 3. ЯКОВ, инж. КИРИЛ И. СТРУНДЖЕВ

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *