Високочестотен сигналгенератор СГ2

Високочестотен сигналгенератор СГ2

Високочестотен сигналгенератор СГ2

 

Високочестотен сигналгенератор СГ2
Високочестотен сигналгенератор СГ2

Високочестотният сигналгенератор тип СГ2 е произвеждан от завод Електроника София след 1954 г. Той е предназначен за произвеждане на високочестотно синусоидално напрежение в честотния обхват от 100 kHz до 30 MHz. Това напрежение може да бъде модулирано както от вграден тонгенератор с напрежение с честота 400 хц, така и от външен източник на нискочестотно напрежение с честота от 50 до 10 000 хн.

Високочестотният сигналгенератор тип СГ2 се състои от следните части : осцилатор, тонге­нератор, модулационно стъпало, измервател на изхода, атенюатор и захранваща част.

Осцилаторът има линеен по честота променлив кондензатор. Произвежданите че­стоти са разделени на 6 обхвата, един от които е разлят — за междинните честоти от 400 до 500 кхц. Настройката на желаната честота се извършва с помощта на удобна и прегледна линейна скала. Регулирането на изходното високочестотно напрежение се извършва чрез регулиране на постоянното захранващо напрежение на осцилаторната лампа. Тонгенераторът служи за модулиране на високочестотни сигнали. Произвежданото от него напре­жение с честота 400 хц може да се използува за проверка на н.ч. част на радио­приемници и др. Модулацията се извършва в две решетки па модулационната лампа, с което се постига линейност и при твърде голяма _ дълбочина на модулацията. Измерва­телят на изхода е лампов и позволява контрола както на изходното в.ч. напрежение, така и на дълбочината на модулацията. Атенюаторът е съчетание от плавен и стъпален регулатор и позволява удобно и точно нагласяване на желаното изходно напрежение.

Високочестотният сигналгенератор е оформен в .метална правоъгълна кутия с дръжка и пак за безопасно пренасяне. В капака е предвидено специално място за прикрепване мрежовия шнур и екранирания изходен кабел.

Технически данни

честотен обхват…  0,1 – 30 MHz в 5 обхвата; 400—500 kHz— разлят обхват;

точност на честотата …. +0,25% от 400 до 500 kHz; +1% от 0,1 до 10 MHz; +2% от 10 до 30 MHz;

изходно в.ч. напрежение: А) 1 V неизменно; Б) 1 микроволт-100 mV, плавно и стъпално регулируемо;

точност на изходното напрежение…….. +20 % до 10 MHz;

изходно съпротивление:

с изход на атенюатора 10 ома, 50 ома;

изход 1 V……  500 ома;

модулация…..  от 0 до 80%, плавно регулируема ;

точност на модулацията . . . +/- 10%;

вътрешна модулация …. 400 Hz +/- 5% ;

н.ч. вход:

честота….   от 50 до 10 000 Hz при + 2 dB;

входно съпротивление 5 000 ом;

необходимо напрежени:е  около 2,5 V за 30 % модулация;

н.ч. изход:

честота………  400 Hz +5% ;

напрежение    0-15 V плавно   регулируемо;

изходно съпротивление 2 500 омa;

напрежение на захранващата мрежа: 110, 127, 150, 220 V (50 Hz);

консумирана мощност от  мрежата около 45 W;

електронни лампи 2Х6Ж4 (6АС7),      6С5С, ЕАВС80,  EZ80, СГ4С;

размери (с поставен капак) 430 x 320 x 230 мм;

тегло  около 20 кг.

А какво е сигналгенератор поначало можете да прочетете в ето ТАЗИ лекция на сандъците.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *