Български сервизен токоизправител АПС 123,5-2а + схема

Български сервизен токоизправител АПС 12/3,5-2а + схема

Легендарният токоизправител  АПС 12/3,5-2а вече е на линия в Сандъците – Sandacite.

Български сервизен токоизправител АПС 123,5-2а + схема
Български сервизен токоизправител АПС 123,5-2а + схема

 

Сервизният токоизправител тип АПС 12/3,5-2а е предназначен за автоматично зареждане на стартерни акумулаторни батерии 12 V с капацитет до 56 Ah. Произвежда се от 1979 г. в Завода за токоизправители в Перник.

Оформен е в метална кутия с каучукови крачета (горната илюстрация).

Гнездата на предпазителните патрони 1 са разположени на зад­ната страна на шасито.

На лицевата страна са разлОложени сигнални лампи 2 ,за двата режима на работа.

Свързването с електрическата мрежа става посредством трижилен шнур 3, който завършва със запресован щепсел тип „Шуко“, а с аку­мулатора чрез шнур 4, посредством щипки. Проводниците на шнура са оцветени в синьо (—) и червено ( + ), за да се избегне погрешно включване на акумулатора към токоизправителя. Токоизправителят зарежда с ток, който слабо се влияе от повишаването на акумулатор­ното напрежение и от колебанията на мрежовото.

Токоизправителят АПС 12/3,5-2а осигурява автоматично превключване в режим на консервация при достигане на зарядното напрежение 14,3 – 14,5 V.

В режим на консервация токоизправителят може да остане неогра­ничено време, като поддържа акумулаторната батерия годна за упо­треба.

Токоизправителят тип АПС 12/3,5-2а, е конструиран за работа в нормална климатична зона, категория III съгласно БДС 4972-71.

Температурата на околната среда може да бъде от минус 5° С до 35° С при атмосферно налягане 96 КРа ± 10%.

Предвиден е за относителна влажност на околната среда 65 % ± 15 % при температура 25° С.

Токоизправител АПС схема Tokoizpravitel APS shema
Токоизправител АПС схема Tokoizpravitel APS shema

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално постоянно (захранващо) напрежение   12   V

Номинален постоянен (захранващ)     ток   3,5  А

Номинално захранващо (мрежово)     напрежение   220  V

Честота на мрежовото напрежение   50 Hz

Консумация от захранваща мрежа при номинален товар 80 W Електрическа защита срещу късо съединение в постояннотоковата и в променливотоковата верига. Консуматор — оловна акумулаторна батерия с: капацитет 40 + 56 Ah

Номинално напрежение 12   V

Режим на работа   непрекъснат

Маса    4  Kg

Габарити  100 x 250 x 155 mm

 

СХЕМА на токоизправителя АПС 12/3,5-2а

Принципната схема на устройството (по-долу) е разделена на силова част и блок за автоматично превключване.

Токоизправител АПС схема Tokoizpravitel APS shema
Токоизправител АПС схема Tokoizpravitel APS shema

Силовата част се състои от трансформатор, който понижава мре­жовото напрежение и от селенов изправител, който изправя промен­ливото напрежение. Изправеното напрежение през токовата намотка на Рийд-релето Р2 и предпазител 6,3 А се подава на изхода на токо­изправителя.

Рийд-релето има две намотки — токова и напреженова, свързани по такъв начин, че магнитните потоци да бъдат с противоположни посоки.

Когато напрежението на изхода на токоизправителя е по-ниско от 14,3   14,5 V, приоритет има токовата намотка и контактът на реле P2 е отворен. Бобината на релето P1 не получава захранване и контактът Р1/2 е затворен, при което токоизправителят работи в режим на заряд и свети лампа Л1 (зарежда).

Когато напрежението на зарежданата в токоизправителя АПС 12/3,5-2а акумулаторна батерия до­стигне над 14,3 – 14,5 V, приоритет има наиреженовата намотка и кон­тактът на релето Р2 се затваря. Задейства се релето P1, контактите P1/1 и P1/2 се отварят, при което трансформаторът получава захран­ване през кондензатора C1. Лампа Л1 загасва, светва лампа Л2 (за­редено). При това положение токоизправителят работи в режим па консервация, като акумулаторната батерия сс поддържа в заредено състояние посредством заряден ток 0,04 – 0,2 А.

За защита от късо съединение се използват предпазители със стопяема вложка — в първичната страна 2 по 1,6 А и във вторичната страна 6,3 А.

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

С любов към българската техника

от СандъцитеSandacite!

Share this post

Comments (2)

 • Благомир Георгиев Авджиев Reply

  Здравейте !
  Имам Българският сервизен токоизправител АПС 12/3.5-2а от 15 години и съм много доволен от него , но впоследно време ми дава проблеми. Двете индикаторни лапички се превключват една след друга и релето непрекъснато прищраква!?
  Моля Ви , да ми съобщите ,как да отстраня този проблем е още нещо двата кондезатора – електролитния С2 и С1 какви стойности имат и на какво напрежение. Съмнявам се в С2 , защото устройството е на доста години.

  Поздрави : Благомир Авджиев

  11.10.2021 at 12:04
 • Димитър Гърдев Reply

  Здравейте, някой знае ли стойностите на двата кондензатора!? Капацитет, напрежение!?

  18.01.2024 at 21:01

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *