Български-професионален-плотер-ИЗОТ-6413-С

Български професионален плотер ИЗОТ 6413С

Български професионален плотер ИЗОТ 6413 С

Български-професионален-плотер-ИЗОТ-6413-С
Български-професионален-плотер-ИЗОТ-6413-С

Плотерът ИЗОТ 6413 С е перифер­но устройство за извеждане на гра­фична и буквено-цифрова информа­ция върху хартиен носител.

Намира приложение в система с ЕИМ и систе­мите за автоматизация на инженерния труд.

Има следните основни технически ха­рактеристики:

 1. Нормални климатични условия за експлоатация:

температура на околната среда (въз­дух) — 20 ±5 С

относителна влажност на въздуха — 654; 15%

атмосферно налягане — от 84 до 107 кРа

ИЗОТ 6413 IZOT 6413
ИЗОТ 6413 IZOT 6413
 1. Устройството допуска експлоата­ция при следните гранични климатич­ни условия:

температура на околната среда — 5 до 40 °С

относителна влажност на въздуха без кондензация при температура 30 С — 40 до 95 %

 1. Интерфейс

Устройството използва стандартен се­риен интерфейс RS 232С

Стар плотер Star ploter
Стар плотер Star ploter
 1. Размер на работното поле — 600 х 840 mm (формат А1)
 2. Максимална скорост на движение и начертаване — ’60 cm/s
 3. Пишещи средства:

Плотерът ИЗОТ 6413 С допуска използване на три типа пишещи елементи. Всеки магазин приема максимално по 7 пишещи елемента от произволен тип, а за цялото устройство — общо 14 елемента.

Плотер български Ploter balgarski
Плотер български Ploter balgarski
 • Точност на начертаване — ±0,25 mm или ±0,2 от дължината на начертавания вектор, като се взема винаги за граница по-големият допуск.
 • Разрешаваща способност — 0,025 mm
 • Графичен език — HPGL
Плотер ИЗОТ Ploter IZOT
Плотер ИЗОТ Ploter IZOT
 • Електрозахранване — монофазно 220 V с отклонения от плюс 10% до минус 15%, 50 ±1 Hz
 • Размери: височина 750 mm широчина 1000 mm дълбочина 400 mm
 • Консумирана мощност 200 VA
 • Маса 40 kg
Стар плотер Star ploter
Стар плотер Star ploter

Производител — Завод за механич­ни конструкции и електронна техника Благоевград – 1989 г.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *