Български-пишещи-машини-Марица

Български пишещи машини Марица

Български пишещи машини Марица

Български-пишещи-машини-Марица
Български-пишещи-машини-Марица

През 1968 г. в Пловдив започва работа Заводът за пишещи машини. Там са произвеждани едни от най-масово използваните през 70-те и 80-те г. в България устройства – знаменитите пишещи машини Марица. В тази статия Ви предлагаме повече информация за ранните им модели, както и за самия технологичен процес на производство на пишещи машини.

Завод за пишещи машини Марица Zavod za pisheshti mashini Marica
Завод за пишещи машини Марица Zavod za pisheshti mashini Marica

 

Пътническият модел Марица 11 е предназначен за онези потребители, които искат да имат винаги под ръка лека и удобна пишеща машина. Налице е и същата конструкция, но с табулатор — Марица 21. Порта­тивните пишещи машини без табулатор или снабдени с него са представени от мо­делите: Марица 12 и Марица 22, Марица 13 и Марица 23. Не по-малък интерес представляват електрическите канцеларски пишещи машини Ма­рица 31 и Марица 41. Основната разлика е в табулаторите — в Марица 41 е монтиран десетичен табулатор.

Пишеща машина Марица Pisheshta mashina Marica
Пишеща машина Марица Pisheshta mashina Marica

През 1968 г. Заводът за пишещи машини все още се строи, но в монтажния цех, който тогава е напълно завършен, човек може да се срещне с множество твърде интересни неща. Най-общо монтажният процес при пишещите машини може да се опише така: единичните детайли, тръгват в няколко потока, от едно работно място към друго, за да бъдат съединени в по-крупни възли и блокове, от които после се сглобяват и самите машини. Един конкретен пример — монтирането на буквените лос­тове — ще ни поясни този процес. За основа на възела служи сегментът — детайл, който прилича на гребен и има формата на кръгов сегмент.

Завод за пишещи машини Пловдив ZAvod za pisheshti mashini Plovdiv
Завод за пишещи машини Пловдив ZAvod za pisheshti mashini Plovdiv

Преди да постъпи за монтаж, всеки сегмент се преглежда грижливо, евентуалните грапавини по работните повърхности се отстраняват, пасва се точно сърпо­видният щифт, около който после ще се въртят буквените лостове. Нареж­дането им се прави на няколко работни места, след което сегментът „настръхва“ като таралеж с щръкнали във всички посоки лостове-бодли. Но тук е необходим ред — задължително изискване е лостовете в края на движение­то си да попадат в средата на буквения център с точност до микрон. Това се постига чрез твърде прецизна рихтовка (центровка), която извършват ня­колко млади момичета с ловки пръсти и зорки очи. Контролата, която следва, е гаранция, че те няма да се разсейват и че всяко отклонение,по-голямо от допустимото, ще бъде навреме забелязано и отстранено.

Завод за пишещи машини Пловдив ZAvod za pisheshti mashini Plovdiv
Завод за пишещи машини Пловдив ZAvod za pisheshti mashini Plovdiv

Следващата из­вънредно отговорна операция в производството на българските пишещи машини — запояването на буквите към буквените лос­тове — се извършва на няколко машини полуавтомати. Върху въртящата работна маса на машината са монтирани фиксиращи механизми, към които се закрепват буквените лостове. Операторката поставя в работно положе­ние поредния буквен лост и закрепва между специални опори буквата, която трябва да бъде запоена към него. Центроването на буквите спрямо лосто­вете се прави с голяма точност, но въпреки това случва се някоя буква да хва­не накриво. Контролата обаче не пропуска нито една дефектна спойка. След закрепването на буквата и лоста в пространството между тях се подава те­чен флюс, който осигурява високо качество на спояването. Работната маса се завърта и детайлите, подготвени за спояване, застават точно между витките на един индуктор, захранван от ток с висока честота, и се нагряват до необходимата температура. Тогава до загретите букви и лост се допира припоят, който е във вид на тел и спойката става за секунди,без до нея да се е докоснала човешка ръка.

Пишеща машина Марица Pisheshta mashina Marica
Пишеща машина Марица Pisheshta mashina Marica

След запояването на всички букви целият блок се измива многократно. В три вани той се подлага на действието на миещи препарати и ултразвук, а накрая се изсушава. Сетне отново попада в ръцете на контролата, която този път е въоръжена с проекционен апарат. Върху екрана на апарата е на­несена специална мерна мрежа и когато изображението на лоста заедно със запоената към него буква бъде проектирано, веднага се вижда и най-малко­то отклонение от предписаното положение. Разбира се, всяка неточно за­поена буква се връща за повторна обработка, а онези буквени блокове, които успешно са минали през контролата, се предават за по-нататъшен монтаж.

Завод за пишещи машини Zavod za pisheshti mashini
Завод за пишещи машини Zavod za pisheshti mashini

Приключенията на всеки друг възел или блок са не по-малко интересни. Но много дълго е да се разказва подробно за тях, пък не е и нужно. Но необходимо е все пак да откроим многократното и придирчиво контролиране на всяка работна операция. Харак­терно е, че на контролните постове, след проверката на извършената вече работа, се прави и някоя от следващите монтажни операции. Така контро­лирането не се обособява в отделна дейност, а се разтваря в общия поток на монтажните операции, става негова съществена и неделима част.

Завод за пишещи машини Zavod za pisheshti mashini
Завод за пишещи машини Zavod za pisheshti mashini

Освен това след извършването на всяка операция съответният работник се разписва в картона на пишещата машина, който я следва по време на монтажа. Затова при констатиране на некачествено извършена работи веднага се узнава от кого е извършена и машината му се връща, за да я направи както трябва. Независимо от многократните проверки в хода на монтажа, готовите вече машини попадат накрая в ръцете на „асовете“ — най-добрите специалисти-монтажници. Те отново проверяват всичко, извършват необходимите по­правки и регулировки и дават път на машината към купувача.

В по-нататъшните години в завода са произвеждани и по-съвременни видове пишещи машини, като електрически или пък електронни, с вградена памет – като Бултекст 20 например. Друга много популярна преносима механична пишеща машина е Хеброс 1300 Ф:

Пишеща машина Хеброс 1200 Ф Pisheshta mashina Hebros 1300 F
Пишеща машина Хеброс 1200 Ф Pisheshta mashina Hebros 1300 F

Или пък електрическата Хеброс 300:

Пишеща машина Хеброс 300 Pisheshta mashina Hebros 300
Пишеща машина Хеброс 300 Pisheshta mashina Hebros 300

 

Илюстрации:

10 г. Завод за пишещи машини Пловдив – каталог 1978 г.

Лична колекция на автора

Share this post

Comments (2)

 • Emil Atanasov Reply

  Здравейте Антон,

  С голям интерес прочетох статията Ви за пишещите машини Марица и Хеброс. Много съм Ви благодарен, че сте я публикували, защотото информацията за тези машини е много оскъдна по интернет. Бих Ви задал още няколко въпроса за машините защото явно разбирате, ако ми позволите разбира се.

  С уважение,

  Емил Атанасов

  20.02.2018 at 3:23
 • Марин Дойчев Reply

  Здравейте,

  На скоро реших да „се върна към корените“ и закупих Марица 12 и тъй като съм в Пловдив ми стана интересно къде се е намирал завода? Търсейки отговор на въпроса попаднах на Вашата интересна статия. Благодаря за това че сте я написали и информацията в нея.

  Поздрави,
  Марин Дойчев

  28.10.2021 at 16:42

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *