Озвучително тяло Гама Ozvuchitelno tyalo Gama

Български озвучителни тела и високоговорители

Български озвучителни тела и високоговорители

Български озвучителни тела и високоговорители
Български озвучителни тела и високоговорители

Разработката и производството на високоговорители в България още от са­мото начало са насочени към задоволяване на нашите потребности за комплектуване на радиоприемници и телевизионни приемници, а впоследствие — за създаване на озвучителпи тела и звукови колони. Като специализиран производител на високоговорители, озвучителни тела и звукови колони се развива завод Гроздан Николов в Благоев­град, създаден през 1960 г.

Първоначално през периода 1961—1964 г. са усвоени в произ­водство високоговорители с параметри, отговарящи на изискванията на масовите радиоприемници и телевизионните приемници.

Тук мо­гат да се посочат: елиптични високоговорители с мощност 1,5 W, кръг­ли високоговорители с мощност съответно 1,5, 0,5, 3 и 6 W, ексцентри­чен високоговорител с мощност 8 W, високоговорително устройство с фуния c мощност 10 W, малки кръгли високоговорители с мощност 0,1 и 0,15 W и др.

В следващите години развойната дейност се насочва към създа­ване на фамилии от високоговорители, отговарящи на изискванията на МЕК с мощност 1, 2, 8 и 12,5 W.

От 1970 г. започва усвояването на специализирани и висококачествени Hi-Fi високоговорители, като лентови високоговорители с честотна характеристика 2,5–40 kHz и мощност 12,5 W, кръгли нискочестотни високоговорители с диаметър 200 mm, честотна характе­ристика до 5000 Hz и мощност 10 W, средночестотни високоговори­тели с диаметър 200 mm, честотна характеристика до 10 000 Hz и мощ­ност 8 W, кръгли високоговорители с диаметър 200 mm, честотна ха­рактеристика 80—10 000 Hz и мощност 10 W.

Озвучително тяло Гама Ozvuchitelno tyalo Gama
Озвучително тяло Гама Ozvuchitelno tyalo Gama

Утвърждаването на качеството на произвежданите високогово­рители позволява да се започне износ на високоговорители, а така също да се създадат условия за производство на български Hi-Fi озвучителни тела.

Разработката и производството на озвучителни тела се очертават като важно направление в областта на електроакустиката. За кратко време (1970–1972 г.) е усвоено производството на редица озвучител­ни тела за битови нужди:

  • озвучително тяло Гама с номинална мощност 12,5 W, че­стотна характеристика 65 — 20 000 Hz, размери 700 х 430 х 240 mm, маса 24 kg;
  • озвучително тяло с малък обем с номинална мощност 8 честотна характеристика 80—15 000 Hz. с коефициент на нелинейни изкривявяния <3%, размери 290 x 210×160 mm, маса 5 kg;
  • озвучително тяло Делта с номинална мощност 30 W, че­стотна характеристика 50—20 000 Hz, размери 720x440x250 mm, маса 23 kg;
  • озвучително тяло Алфа с номинална мощност 10 W, честот­на характеристика 80—18 000 FIz, размери 480 x 280 x 200 mm, маса 7,5 kg;
  •  озвучително тяло Бета с номинална мощност 20 W, честот­на характеристика 50 — 20 000 Hz. размери 540 x 320 x 220 mm, ма­са 10,2 kg.
Озвучително тяло Делта Ozvuchitelno tyalo Delta
Озвучително тяло Делта Ozvuchitelno tyalo Delta

За задоволяване на потребностите от озвучаване на закрити и от­крити пространства (зали, площади, стадиони и т. н.) в 1970—1971 г. е усвоено производството на редица модели звукови колони с номинал­на мощност 12,5 W и 25 W и съответни честотни характеристики.

Bсичките говорители по времето на Инкомс (от 1987-8 г.) са разработка на ИРЕТ с ръководител доц. Димитър Попянев

От Електрониката в България – минало, настояще, бъдеще. София, ДИ Техника, 1983 г.

 

Share this post

Comment (1)

  • Васко Б Reply

    Спомени поне че всичките говорители по времето на Инкомсса разработка на ИРЕТ с ръководител доц Попянев.

    07.01.2016 at 10:06

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *