Български-нискочестотни-усилватели-до-1983-г

Български нискочестотни усилватели до 1983 г.

Български нискочестотни усилватели до 1983 г.

Български-нискочестотни-усилватели-до-1983-г
Български-нискочестотни-усилватели-до-1983-г

Усилвателната техника се развива у нас още през 50-те години чрез разработката и производството на различни типове усилватели за професионални нужди Заслужава да се отбележат постигнатите ре­зултати в предприятието Радиопром, а след това в Слаботоковия завод Климент Ворошилов в София. Следващ етап от развитието на усилвателната техника е създаването през 1961 г. на завод Електроакустика в Монтана, който бързо се специализира в областта на мощните нискочестотни усилватели за радиофикация, кинефикация, озвучаване, а също и за битови нужди.

През 1961 г. са усвоени в редовно производство редица лампови нискочестотни усилватели — крайно усилвателно стъпало с изходна мощност 50 W, нискочестотен моноусилвател с мощност 50 W, нис- кочестотна усилвателна уредба с мощност 100 W. Усвоена е еднока- нална усилвателна киноапаратура ЕКА 1—63 и усилвателсмесител Моно със следните основни параметри: изходна мощност 25 W, честотна характеристика 20—20 000 Hz, нелинейни изкривявания 0,4%, маса 12 kg.

Усвояването на нови модели усилватели продължава с бърз темп и през 1962 г. Внедрени са в производство мощната лампова усилва­телна уредба тип УУ-600 с изходна мощност 600 W и пълен усилвател специален ПУС с мощност 12 W. През 1964 г. се внедряват в ре­довно производство пълен усилвател смесител ПУС-50 с мощност 50 W, мощна усилвателна уредба тип УУ-1200 с мощност 1200 W, усилвател Моно с мощност 25 W и усилвател лампов Стерео 2 х 6 W с честотна характеристика 20 — 20 000 Hz и коефициент на нелинейни изкривявания <1%.

Усилвател УС 12Т Usilvatel US 12T
Усилвател УС 12Т Usilvatel US 12T

От 1967 г. започва производството на транзисторни нискочестот­ни усилватели, в които се използуват изцяло български полупроводникови елементи. Усвоени са редица нови разработки на съвременно за етапа техническо равнище, като усилвател УС-12Т с изходна мощ­ност 12,5 W, честотен обхват 20- 20 000 Hz, нелинейни изкривява­ния <0,5% и маса 4 kg; усилвателна уредба УУ-150 с мощност 150 W; усилватели за озвучаване на автобуси с мощност 8 W; усилвател-сме­сител УС-50 с мощност 50 W, честотна характеристика 20 — 20 000 Hz и коефициент на нелинейни изкривявания <0,5%.

През 1969 г. са внедрени в редовно производство няколко нови усилвателни устройства: усилвател Стерео с номинална изходна мощност 2×3,5 W; моноусилвател тип TV-106 с мощност 6 W; моно-усилвател TV-110 с мощност 10 W и усилвателна уредба УУ-75 с мощност 75 W.

През 1972 г. е усвоена усилвателна уредба УУ-300 с мощност 300 W, а за нуждите на кинефикацията през 1974 г. започва произ­водството на киноусилвател КУП-8 с мощност 8 W, от който са про­изведени над 3700 броя.

През 1975 г. е внедрен в редовно производство транзисторизиран усилвател-смесител УСТ-120 с изходна мощност на всеки канал 60 W и честотен обхват 40 — 16 000 Hz.

Share this post

Comment (1)

  • Румен Райчев Reply

    Ще се намерили схема на УСТ-100 или УСТ-120?Дали схемата е една и съща?По-точно, търся за у-ля УСТ-100.Да се надявам,че ще бъде прочетено това съобщение.

    04.10.2017 at 4:34

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *