Български монитор ВКП 170

Първият български монитор ВКП 170

ВКП 170 е мониторът на легендарния ИМКО 2. Вижте го в Сандъците – Sandacite :)

Български монитор ВКП 170
Български монитор ВКП 170

Мониторът ВКП 170 е произвеждан от Слаботоковия завод Климент Ворошилов в София. Това е първият  български компютърен монитор. Съкращението ВКП означава ,,видеоконтролен приемник“. В интерес на истината, преди него има един друг монитор, наречен ВКП 100 – лампов и тежащ 32 кг, но той за компютри не е използван, а за видеонаблюдение. ВКП 170 обаче си е компютърна джаджа и затова го наричаме ,,първият български монитор“. По-надолу успоредно с техническите му характеристики, ще виждате и реални негови снимки от нашата колекция. :) Както ще се убедите от тях, кутията е същата, но някои елементи са остранени (орязани), за да се получи от телевизора монитор. :D

Освен за комплектуване към втория български персонален компютър ИМКО 2, дисплейният монитор ВКП 170 е предназначен и за наблю­дение на видеоинформация, предавана по кабел от тeлевизионна камера или от други източници. Има диагонал на екрана 31 см. Схемата му е актуална за времето си. ной представлява модифициран вариант на популярния преносим телевизор София`31:

Български телевизор София 31 + схема и упътване

Технически данни:

Стандарт: 625 реда, 50 полукадъра

Редова честота: 15625 Hz

Входен видеосигнал: 1 Vpp, положителен поляритет

Разрешаваща способност: над 500 линии

Диагонал на екрана: 31 см

Различими полутонови градации: 7

Геометрични изкривявания: по-малко от 3 %

Захранване: 220V, 50 Hz

Консумирана мощност: по-малка от 35 W

Работна температура: от 10° до 35° С

Български монитор ВКП 170
Български монитор ВКП 170

Схемата на монитора е изградена на следните бло­кове:

ВИДЕОУСИЛВАТЕЛ

Видеоусилвателят на монитора ВКП 170  усилва комплектния телевизио­нен сигнал, постъпващ на входа до необходимото за модулация на кинескопа ниво. Изпълнен е на тран­зистори Т 101, Т 102, Т 103, Т 104, Т 105, Т 106. В стъпалото на Т 102, посредством диод се възстано­вява постоянната съставна. Усиленият от крайното стъпало сигнал с отрицателна полярност и размах 55 ± 5 V се подава на катода на кинескопа. С по­тенциометъра R 605 (регулатор „контраст“) се регу­лира размаха на видеосигнала. Стъпалото Т106 усилва синхронмпулсите от КТС.

Български монитор ВКП 170
Български монитор ВКП 170

СИНХРОНИЗИРАН ЗАДАВАЩ ГЕНЕРАТОР

Мониторът ВКП 170 е изпълнен на линейната интегрална схема ТВА 920 (ИС 201), съдържаща следните схеми:

  • амплитуден отделител
  • отделител на смущаващите импулси
  • схема на изменение времеконстантата и стръм- ността на характеристиката
  • схема за сравняване фазите на синхронмпулсите и колебанията на задаващия генератор
  • схема за сравняване времеимпулсите на обрат­ния ход и хоризонталните гасящи импулси
  • задаващ генератор за хоризонтално отклонение
  • формиращо стъпало
  • изходно стъпало
Монитор ВКП ИМКО Monitor VKP IMKO
Монитор ВКП ИМКО

Усиленият от видеоусилвателя т. в. сигнал се подава на амплитудния отделител. На извод 7 на интегралната схема се получават синхроимпулси за задаващия генератор за вертикално отклонение, а на извод 2 — за драйверното стъпало за хоризон­тално отклонение. За фазосравняващото стъпало е необходим импулс от обратния ход на хоризонтал­ната развивка — 50 V , който се подава на издод 5 на ИС.

КАДРОВА РАЗВИВКА

Кадровата развивка на монитора ВКП 170 се осъществява с ИС 210—ТДА 1170, съдържаща генератор за ВО, стъпало за пилообразно напреже­ние и краен мощен усилвател. Напрежението от усил­вателя постъпва на вертикалната отклонителна бобина и създава там пилообразен ток с кадрова честота, линейността на който се регулира с R 209, а ампли­тудата — с R 204 (вертикален размер на растера).

Български монитор ВКП 170
Български монитор ВКП 170

РЕДОВА РАЗВИВКА

Включва задаващ генератор и фазосравняващо устройство (ТВА 920), драйверно стъпало, изпъл­нено на транзистор 2Т 6551, работещ като усилвател в ключов режим и крайно стъпало — източник на линейно изменящ се ток, на транзистор КТ 802 А. Линейността на отклонителния ток се регулира с помощта на линеаризиращата бобина РЛ 401. Пилообразният ток с редова честота се подава през регу­латора за хоризонтален размер на редовата отклонителна бобина. Крайното стъпало за редова развивка захранва трансформатора за ХО.

ЗАХРАНВАЩ БЛОК

ЗБ на монитора ВКП 170 разделителен мрежов трансформатор, вторичната намотка на който е натоварена с мостов диоден изправител. Изправеното и филтрирано на­прежение се подава на ИС 401 — МАА 723 и тран­зисторите Т 401 и Т 601, Захранва видеоусилвателя, синхронизирания задаващ генератор и отоплението на кинескопа. Посредством Кл 703, разположен на задната плоча, става превключването на мрежовото напрежение и напрежението от акумулатор.

КИНЕСКОП

Кинескопът е с диагонал на екрана 31 см и от­клонение 110°. Напреженията за електродите се получават от ТХО. Напрежението на модулиращия електрод (—35V до —70V) се регулира с регулатор „яркост“. Напрежението на ускоряващия електрод е 250 V, а на фокусиращия се изменя от 0 до 350 V с R 606. Високото напрежение на кинескопа е 11 kV.

ИМКО 2 – вторият български компютър

Eдин материал на Сандъците – Sandacite.

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *