Български маломаслени прек ъсвачи Елпром Balgarski malomasleni prekasvachi Elprom

Български маломаслени прекъсвачи Елпром

Досега в Сандъците – Sandacite не сме писали за маломаслени прекъсвачи.

Balgarski malomasleni prekasvachi Elprom
Balgarski malomasleni prekasvachi Elprom

У нас Силнотоковият завод Васил Коларов София е произвеждал маломаслени прекъсвачи за 10, 20, 35, 60 и 110 kV още от първата половина на 1950-те години. Тях ще разгледаме в тази статия.

На фиг. 27—106-а е даден разрез на маломаслен прекъсвач за 20 kV 600 A тип Елпром (СТЗ В. Коларов е бил в рамките да Държавното обединение Елпром).

Посредством ръчката 1 се навива включвателната пружина 2 (чертежът долу), която посредством система лостове завършва пре­давателната ос 3 на прекъсвача Оста 3 е свързана с трите оси на фазите 6 чрез рамената 4 и изолационните гетинаксови щанги 5.

Със завъртането на осите 6 става задвижване на медните кон­тактни прътове 7. Прътовете 7 са свързани с осите 6 чрез вилки­те 8 и 9.

При включено положение токът преминава през клемата 10, първичната намотка на свръхтоковото реле 11, силуминовата глава на фазата 12, месинговите ьолонки 13, ролковия контакт 14, контактния прът 7, розетъчния контакт 15 и долната клема 16.

Български маломаслени прек ъсвачи Елпром Balgarski malomasleni prekasvachi Elprom
Български маломаслени прек ъсвачи Елпром Balgarski malomasleni prekasvachi Elprom

Заедно с включването на контактния прът 7 включвателната пружина 2 натяга и изключвателната пружина 17, като я подготвя за изключване.

Импулсът за изключване се дава от първичното свръхтоково реле в случай на късо съединение или чрез натискане на специален бутон, намиращ се на лицевата страна на прекъсвача. При вторична защита импулсът на вторичното реле се подава на специален изключ- вателен електромагнит.

Изключването се извършва от изключвателната пружина, след като се освободи устройството, което я задържа.

Изключвателната пружина завърта предавателната ос 3, която като предава движението на контактното жило 7, извършва изклю­чването.

С отделянето на контактния прът 7 от розетъчния контакт 15 между тях се появява електрическа дъга, която гори несмущавано в маслото, докато контактният прът стигне до гасителната камера 18. При по-нататъшното движение на контактния прът вследствие на голямото налягане на газовете, получени при горенето на електриче­ската дъга, става надлъжно издухване на електрическата дъга.

Газовете излизат от долното отвърстие на камерата с голяма скорост и през газоотводния цилиндър 19 се отвеждат навън.

Техническата характеристика на маломаслените прекъсвачи е дадена в тази таблица:

Тип Номинално

напрежение

kV

Номинален ток а Изключвателна мощност kVа Тегло

кг

Тегло на маслото за 3-те фази кг
ММ 10/160 10 600 250 160 7,5
ММ 10/1000 10 1000 300 160 7,5
ММ 20/600 20 600 350 170 7,5
ММ 35/400 35 400 600 220 12

 

Маломаслените прекъсвачи за 10, 20 и 35 kV могат да се включ­ват ръчно от място или посредством сервомотор от разстояние. Ръч­ното включване се извършва с ръчка, с каквато е снабден прекъсва­чът, а моторното включване — със сервомотор и зъбно предаване.

При монтажа на сервомоторното включване трябва да се обърне внимание на точното пробиване на отворите за закрепване на серво- мотора и лагерната скоба и правилното зацепване на зъбните колела.

Преди пускане нз прекъсвача в дейсшие трябва да се смажат внимателно всички триещи се части с технически вазелин. Триещите се части трябва да се проверяват и смазват и при периодичн. те про­верки на прекъсвача.

Прекъсвачите трябва да се транспортират много внимателно, като се пазят от блъскане. През време на транспортирането или при съхра­няване маломаслените прекъсвачи за 10, 20 и 35 kV трябва да се пазят от дъжд, сняг и влага, които могат да повредят изолацията на предавателните щанги, релетата и други.

Български маломаслени прек ъсвачи Елпром Balgarski malomasleni prekasvachi Elprom
Български маломаслени прек ъсвачи Елпром Balgarski malomasleni prekasvachi Elprom

Прекъсвачите се изпращат от завода без масло, за да не се из­лее то при транспорта. Когато прекъсвачите са без масло, с тях не бива да се извършват никаkви манипулации, защото маслените амортисьори, които поемат силата на инерцията, в този случай са парализирани, а без тяхното действие могат да про­излязат тежки счупвания и други повреди в прекъсвачите.

След монтирането на маломаслените прекъсвачи вътрешността им трябва да се изплакне добре с чисто трансформаторно масло и тогава да се напълнят със. същото масло. Пробивната якост на маслото трябва да бъде поне 200 kV/см. При всички работни температури нивото на мас­лото трябва да бъде между двете гранични линии, нанесени върху нивопоказателната тръба.

Преди пускане на прекъсвача той трябва да се заземи добре, а изолационните му повърхности трябва да бъдат почистени от влага, масло и други замърсявания. Изолационните повърхности трябва да се чистят периодически, когато прекъсвачите не са под напрежение.

Един път в годината или ако прекъсвачът често изключва при къси съединения — през по-кратък срок, трябва да се проверява състоянието на горната контактна розетка или на края на контактния прът. Долната контактна розетка не се засяга от електрическата дъга и затова не е необходимо да се контролира.

Производство на електрически машини в България

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *