Вобулоскоп ГС1 Vobuloskop GS1

Български вобулоскоп ГС1

Български вобулоскоп ГС1

Български вобулоскоп ВС1
Български вобулоскоп ВС1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вобулоскопът ГС1 служи за визуално снемане на честотните характеристики на широколентови селективни устройства. Предназначен е за задоволяване нуждите на сервизните телевизионни бази и промкомбинати, извършващи ремонти на телевизори. Уредът може да бъде изполуван в лаборатории, където се разработват или изпитват широколентови усилватели, в учебни заведения и институти, в радиорелейните и теле­визионни станции, в телевизионните ретранслатори и т. и.

ОПИСАНИЕ

Вобулоскопът ГС1 се състои от вобулатор,

маркерно устройство и индикаторно устройство със захранваща група. За да се разширят техническите възможности и екс­плоатационните удобства на уреда, специално внимание е обърнато на маркерното ус­тройство. Индикаторното устройство се отличава с висока чувствителност и неизменно положение на осцилограмата при превключване на полярността.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вобулоскопът ГС1 се отличава със следните по-важни преимущества:

 1. Бързо и точно определяне на:
 • честотите, кратни на 10 MHz и 1 MHz, посредством марки с кварцова точност
 • средната честота по градуирани скали
 • произволни честоти, представляващи части от 1 MHz в обхвата 22. . . 44 MHz
 • междинната честота на звука с висока точност спрямо тази на изображението посредством марка на 6,5 MHz от кварцов осцилатор
 1. Марка на 6,5 MHz с кварцова точност за настройка на МЧУ на звука.
Вобулоскоп ГС1 Vobuloskop GS1
Вобулоскоп ГС1 Vobuloskop GS1

3. Възможности за:

 • използване на маркерния генератор с честота 6,5 MHz като сигнал-генератор за точна проверка и настройка на звуковия канал
 • използване на маркера 22 . . . 44 MHz като амплитудно модулиран с че­стота 1000 Hz сигнал-генератор за предварителна настройка на режекторните филтри
 • твърде голям обхват на вертикално преместване на осцилограмата
 • включване на външен осцилограф с по-голям екран
 • бърза и точна проверка на честотния обхват на хетеродина в телевизионните приемници
 • търсене на повреди по метода на сигналотърсача
 1. Функционално и прегледно разположение на командните органи.
 2. Пробници, задоволяващи всички случаи на употреба в телевизионния сервиз.
 3. Вход за външен маркер.
 4. Стабилен, прегледен и лесно достъпен монтаж, облекчаващ ремонта на уреда.

Ето ги и техническите му характеристики:

Вобулоскоп Vobuloskop
Вобулоскоп Vobuloskop

Производство на завод Електроника София.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *