Българска сокоизстисквачка Нектар

Българска сокоизстисквачка Нектар

На дневен ред в Сандъците е българската сокоизстисквачка Нектар с всичките си такъми :)

Българска сокоизстисквачка Нектар
Българска сокоизстисквачка Нектар

Тя се произвежда от 1983 г. в Елпром Варна.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Центрофугата за сокове е предназначена за бързо и удобно получаване на малки количества пресни сокове за непосредствена употреба с хранителна и ле­чебна цел.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на сокоизстисквачката Нектар

Номинално напрежение- 220 V

Честота на тока — 50 Hz

Номинална консумирана мощност         —        120 W

Маса — около 4 kg

УСТРОЙСТВО И РАБОТА С ЦЕНТРОФУГАТА

Електродвигателят, заед­но с прекъсвача и захран­ващия шнур са монтирани в тяло от висококачествена пластмаса. Центрофугира­щият филтър заедно с ре­зачката са изработени от алуминиеви сплави, устой­чиви на плодови сокове, от­говарящи на санитарните норми. Филтърът и резач­ката са свързани в нераз­глобяем възел, който се по­ставя без допълнително за­крепване върху монтирана­та към вала на двигателя турбина. Сокоулавящото горно тяло н капака са из­работени от безвредна при допир с хранителни про­дукти пластмаса. Подава­нето на обработваните пло­дове и зеленчуци става през специална шахта, на­мираща се на капака, а притискането им към ре­зачката посредством при­тискан.

Сокоизстисквачка Нектар Sokoizstiskvachka Nektar
Сокоизстисквачка Нектар Sokoizstiskvachka Nektar

Когато сглобявате сокоизстисквачката, е необходимо да внимавате уредът да е изключен!

Сглобяването на центро­фугата при подготовката й за работа става по следния начин: Върху тялото с елек­тродвигателя се поставя горното сокоулавящо тяло (фиг. 1), така че центрова­щата издатина да легне в съответното легло. Вътре във филтъра се полага вни­мателно перфорираната лента (фиг. 2), като се вни­мава езичето да е към гор­ния край на алуминиевия филтър (фиг. 3). Най-отго­ре се монтира капака (фиг. 4), като се нагласят вни­мателно центроващите еле­менти да съвпаднат. След това металната дръжка се плъзга леко по ребрата на капака (фиг. 5) до попада­нето й в специалното фик­сиращо легло, след което уредът е готов за работа.

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Центрофугирайте по въз­можност пресни зеленчуци и плодове.

Преди центрофугирането със сокоизстисквачката Нектар измивайте основно плодо­вете и зеленчуците и гп под­гответе така, че лесно да минават през шахтата на капака.

Добре е да знаете, че из­вестни меки плодове склон­ни към „пюриране“ не са подходящи за центрофуги- круши, домати, сливи и по­добни костилкови плодове.

Теглото на плодовете, които могат да се центро­фугират еднократно, според качеството и сочността им, възлиза на около 900 г.

При силна вибрация или при забележимо спадане на оборотите, уредът трябва веднага да се изключи и остатъците да се отстранят чрез изваждане на филтър­ната лента.

ВНИМАНИЕ! След ра­бота дръжката да се снеме от капака.

Сокоизстисквачка Нектар Sokoizstiskvachka Nektar
Сокоизстисквачка Нектар Sokoizstiskvachka Nektar

ПОЧИСТВАНЕ на сокоизстисквачката Нектар

След привършване на центрофугирането уредът да се изключи и да се из­чака докато моторът спре.

Електромоторът и пре­късвачът трябва да се па­зят от намокряне или пота­пяне във вода.

Филтърната лента и фил­търът да се изплакват до­бре на течаща вода. Оста­тъците да се отстранят с мека четка.

Долното тяло, ако е не­обходимо, да се изтрие с влажна кърпа.

Пластмасовите детайли никога да не се поставят па гореща плоча, тъй като би­ха се деформирали и сто­пили.

УКАЗАНИЕ ЗА ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Преди включване на цен­трофугата в електрическата мрежа трябва да се убеди­те, че маркираното на пея напрежение е еднакво с това на мрежата.

Разглобяването на тяло­то на уреда може да етапа само от квалифицирани ли­ца и в случаи па неизправност на уреда.

А ето и нещо друго, което вероятно би Ви харесало:

Българска сокоизстисквачка Малина + упътване и рецепти

Share this post

Comment (1)

  • Людмила Колева Reply

    Здравейте, имам такава сокоизстисквачка и съм много доволна, но пластвмасовата лента вътре в барабана ми се износи. Може ли по някакъв начин да се снабдя с няколко броя?

    11.11.2020 at 15:31

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *