Българска радиофабрика ВЕВО - 1927 г.

Българска радиофабрика ВЕВО – 1927 г.

В Сандъците – Sandacite пишем  за ВЕВО – българска радиофабрика, основана 1927 г.

Българска радиофабрика ВЕВО - 1927 г.
Българска радиофабрика ВЕВО – 1927 г.

През същата година е основана и радиофабриката Тулан, за която сме Ви разказвали на страниците на нашия сайт:

Архивъ на радиофабрика Туланъ І часть

За разлика от Тулан, ВЕВО се  е помещавала в София. Собственици и главни нейни дейци са (вероятно чехите) Веселик и  Вотава. Фабриката е била от характерните за по-късните години в България ,,радиоработилница и радиолаборатория“. Това означава, че се е занимавала с изработка на радиоприемници – както по свои собствени схеми, така и по решения и изисквания на клиентите си.

Предлагаме Ви две реклами на българската радиофабрика ВЕВО от 1930 г., за да можете сами да се запознаете с дейността на й. За по-автентично съхраняваме, доколкото е възможно, тогавашния правопис:

,,УЛ. „Леге“ 13 (Елитъ базаръ)

Собствениците на фирмата инж. Веселикъ и Вотава, съ дългогодишна практика въ най известните европейски радио фабрики още преди въведението на радиото въ България, откриха специално радио-лаборатория и работилница исключително за радио-апарати и радио-части, които по своята солидность, качество и цени конкуриратъ всички други познати до сега въ България радиофабрики.

Изработените отъ техъ радиоприемници съ 1, 2, 3, 4, и 5 лампи задоволяватъ и най-взискателния клиентъ, вследствие на което фирмата бърже се популяризира изъ цела България, което и личи отъ всекидневното увеличение на производството, както на радиоапарати, така и на средни­те радиочасти и прибори.

 1. Въртящи (поменливи) кондензатори.
 2. Реостати
 3. Цокли за лампи
 4. Блокъ кондензатори
 5. Високофрекфентни трансформатори.
 6. Неутродони
 7. Букси
 8. Високоговорители магнитни

9             „              „              динамични

 1. Токоисправители
 2. Анодни апарати
 3. Комплектни апарати за тонфилми: като синхронизатори, грамадни киноусилватели, кино високоговорители и пр.
Българска радиофабрика ВЕВО Balgarska radiofabrika VEVO
Българска радиофабрика ВЕВО Balgarska radiofabrika VEVO

На складъ ще намерите винаги най-дълготрайните и най-доброкачествени радиолампи „Vatea“, чието генерално представителство за България е „Wewo“, също акумулатори, слушалки усилватели за радио-апарати, и радио-грамофони, електрически мембрани, електролитни плочи, резани и цели, анодни батерии, гръмопредпазители, антенни материали и пр.

Приематъ се за поправка, а така също и за преработване и модернизирване, всекакви си­стеми радиоапарати, поправятъ се акумулатори, строятъ се антени, усилватъ се високоговорители, слушалки и пр. При най-достъпни цени — изработватъ се части по дадена скица.

Разполагайки съ големи теоритични и практични познания въ този браншъ, собственици­те на фирмата инж. Веселикъ и Вотава даватъ безплатни съвети на клиентите си.

Ценоразписи и съвети при поискване безплатно.

Употребявайте само „Wewo“ радио-фабрикати и Вий ще бъдете винаги напълно доволни както по качество така и по цена.

Радио Етаблисма „Wewo“ ул. „Леге“ 13 — „Елитъ Базаръ“

Това на долната снимка е залепено на радиоприемник, сглобен във радиофабриката ВЕВО в началото на 30-те години:

Българска радиофабрика ВЕВО Balgarska radiofabrika VEVO
Българска радиофабрика ВЕВО Balgarska radiofabrika VEVO

И втората реклама:

,,Всеки, даже и най бедния, може да се снабди съ великолепенъ едноламповъ апаратъ, които поради това, че на слушалки може да даде по-голямата часть отъ европейските станции, няма равенъ на себе си.

Съ чувствителенъ високоговоритель, може да се чуватъ много добре по-силните станции като Виена, Будапеща, Моравска Острава, Грацъ и Бреслау.

Това може да се постигне само съ едноламповия приемникъ „Вево“ съ специална „Вево“ бубина.

Комплектъ части за самостроене на апарата „Вево“, а именно:

 1. 30 метра антенна жица
 2. 6 антенни изолатори
 3. 1 антененъ ключъ
 4. 1/2 м. автокабелъ
 5. Анодна батерия 50 волта
 6. Акумолаторъ 14 амперъ часа
 7. 1 чифтъ слушалки
 8. Монтажна жица
 9. Разни винтчета
 10. Една готова бубина („Вево“)
 11. 1 лампа марка „Филипсъ“
 12. 1 въртящъ кондензаторъ 500 см. съ шайба
Българска радиофабрика ВЕВО Balgarska radiofabrika VEVO
Българска радиофабрика ВЕВО Balgarska radiofabrika VEVO
 1. 1 въртящъ кондензаторъ 250 см. м
 2. 1 решетъченъ блоковъ кондензаторъ.
 3. 1. съпротивление отъ 2J/2 мегома
 4. 4 букси 3 мм.
 5. 5 „              4 мм.
 6. 1 дървена рамка за монтажъ
 7. 2 електролитни плочи
 8. 1 планъ за монтиране апарата.

Плочите са готови продупчени и всички части така приготвени, че даже и най-неподготвения аматьоръ може за 1 часъ самъ да си построи апарата.

Евентуални монтажни грешки се безплатно изправятъ отъ радиофабрикатаВево“, която дава и безплатни съвети по монтажа“.

А ето и други реклами на български радиофабрики от периода на Царска България:

Стари реклами на техника от 1930-те години

Един материал на Сандъците – Sandacite.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *