Balgarska peralnya Diana 02

Българска пералня Диана 02

Данните за пералнята Диана 02 са в Сандъците – Sandacite.

Balgarska peralnya Diana 02
Balgarska peralnya Diana 02

Тази малка пералня е производство от края на 70-те години и е дело на Завод Тодор Илиев Провадия. Означавана е като ,,пералня ел. пластмасова Диана 02. Разпространени са два варианта, описани като мод. 79013, мод. 79019 А.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пластмасовата електрическа пералня Диана 02 е предназначена за домакински цели, за изпиране на дрехи, бельо и други, както и за по следващото им изплакване. Тя е особено пригодна за нуждите на малки домакинства и зa пране на бебешки дрехи и бельо.

 ОСНОВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение 220 V
Номинална мощност 160 VV
Времетраене на 1 цикъл 5 мин.
Номинална вместимост сухо пране до 1 кг.
Номинална вместимост перилен разтвор

Габаритни размери

25 литра
височина 550 мм
ширина 420 мм
дълбочина 475 мм
Маса  5.9 кг

Условия за работа: пералнята е предназначена да работи при нормални климатични услеовия съгласно БДС 4971 -71 и надморска височина до 1000 метра.

ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02
Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02

Както се вижда от горната таблица, пералнята Диана 02 е източник на шум в допустими граници съобразени с нормите за запазване на природната среда.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА на пералнята Диана 02

Пералната машина може да се използва въз всички перилни поме­щения, бани и поставена, върху мивка на съответно равна работна повърхност. Уредът се състои от следните основни части (фиг. 1):

 1. Блок-двигател
 2. Капак с надпис
 3. Казан перилен
 4. Маркуч горен
 5. Маркуч долен
Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02
Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02

Главен функционален възел е блок-двигателят, състоящ се от след­ните основни части (долната фигура):

 1. Ключ ЦК-4
 2. Капак преден
 3. Тяло предно
 4. Перка
Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02
Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02

Уредът е предназначен да работи под наблюдение, затова по време на работа не го оставяйте без контрол. За осигуряване нормална дълготрай­ност на уреда  се да се препоръчва след 200 часа работа да се подменя уплътни­телният каучуков пръстен (семерингът) с размери 8 x 19 x 7— 1 БДС 9954-78, на­миращ под перката.

Принципната електрическа схема на пералнята е показана на тази фигура:

Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02
Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02

С—кондензатор

К—двуполюсен ключ ЦК—4

Указания и изисквания по ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Заводът-производител гарантира безопасна работа на уреда при спазване на следните правила:

 1. При изваждане на блок-двигателя от казана, както и при ремонт на уреда щепселът обезателно трябва да се извади от контакта.
 2. Забранява се включването на блок-двигателя без вода.
 3. При пълнене на казана с вода горната част на блок – двигателя трябва да се предпазва от заливане.
 4. При повреда на щепсела или . изолацията на захранващия шнур, те трябва да бъдат заменени от правоспособен електротехник.
 5. Не се допуска удължаване на захранващия шнур.
 6. Ремонтът на уреда задължително трябва да се извършва от пра воспособен техник от упълномощените за това сервизни бази.
 7. Не се допуска използването на неизправен уред.

А ето и гаранционната карта на нашата Диана 02 – закупена преди 30 години! :)

Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02
Пералня Диана 02 Peralnya Diana 02

Дали ще Ви бъде интересно да прочетете и друга наша статия? :)

[1953] Вижте само тук ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПЕРАЛНЯ!

Един материал на Сандъците Sandacite.

Share this post

Comment (1)

 • Иван Reply

  Ха, интересното е, че ползвах такава пералня докато следвах в Шумен през 1996-2001 г., но не бях обърнал внимание, че е българско производство от соца. Пералнята имаше навика да намотава дрехите около перката.

  27.02.2017 at 20:54

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *