Киномашина Славянка

Българска киномашина Славянка + схема

Киномашина Славянка в Сандъците – Sandacite!

Киномашина Славянка
Киномашина Славянка

През 1960 или 1961 г. Заводът за киномашини в София започва производството на кинопрожекционния апарат Т-1 с търговско название Славянка. Това е новото попълнение в нашата колекция. Тук ще Ви запознаем с неговите характеристики и схема.

Преносимата теснофилмова кинопрожекционна машина Т-1 Славянка е предназначена за демонстриране на 16 мм звукови филми в зали с вместимост до 200—250 места, с големина на екрана до 5 м2 (2,6 x 1,9). Тя влиза в комплекта на тонкиноуредбата Славянка (1-вата черно-бяла илюстрация), който се състои от:

  1. Кинопрожекционна машина Т-1 (нея виждате на цветните снимки)
  2. Киноусилвател Р-КУП-10
  3. Звуков агрегат за Р-КУП-10
  4. Автотрансформатор
  5. Подвижен екран
  6. Свързващи проводници и ин­струменти
Завод за киномашини София
Завод за киномашини София

Електрозахранването на киноуредбата се осъществява с еднофа­зен променлив ток 110 в 50 Hz посредством автотрансформатора от ел. мрежа с напрежение от 150—240 V, 50 Hz.

Кинопрожекционната машина се състои от една плоска основа с винт за закрепване към усилвателя, върху която са монтирани кино­прожекционната глава, фенерът с осветлителното устройство и двете конзоли с размотаващото и намотващото фрикционно устройство.

Киномашина Славянка
Киномашина Славянка

За привеждане в движение на кинопрожекционната машина се използува еднофазен асинхронен електродвигател с кондензаторно пускане 110 V, 35 W и 2880 об/мин. На вала на електродвигателя 1 (втората черно-бяла илюстрация е закрепено гуменото колело 2, което фрикционно се зацепва с маховика 3 на обтуратора 4, който е застопорен на единия край на главния вал 5. Последният осигурява въртенето на грайферния меха­низъм и на петходовия червяк 6, който е застопорен на другия край на главния вал 5. Петходовият червяк 6 предава въртенето на зъбното колело 7 на теглещия барабан 8 и чрез паразитното колело 9 на зъб­ното колело 10 на вала на задържащия барабан 11.

Завод за киномашини СофияЗавод за киномашини София
Завод за киномашини София

При въртене на главния вал чрез надянатия на него ексцентрик 12 и свързания с него фасонен диск 13 се задвижва грайферната рамка 14. На другия край на удължения вал на електродвигателя е надянат стоманен двуходов червяк 15, който се зацепва със зъбното колело 16, закрепено към фланеца на ремъчното колело 17, от което посредством пружинен ремък движението се предава към намотаващото фрикционно устрой­ство. Палецът 18, който се намира върху фенера, служи за освобож­даване на електродвигателя при включването му и за зацепването му отново към предавателния механизъм след 8—10 сек., когато получи нормалните си обороти. За осигуряване на безшумна и дълготрайна работа зъбните колела са изработени от текстолит, а червячните – от стомана. Отстраняването на декадраж става чрез преместване на кад­ровото прозорче. Смазването на всички триещи се детайли е индиви­дуално.

Киномашина Славянка
Киномашина Славянка

На последната черно-бяла илюстрация е показана схема на филмопридвижващия механизъм на кинопрожекционната машина. Кинофилмът се размотава от подаващата макара 1, която е надяната на вала на размотаващото фрикционно уст­ройство, посредством теглещия 12-зъбен барабан 2. Обгръщайки направ­ляващите ролки 3, кинофилмът се притиска към работните повърхно­сти на зъбния барабан.

Завод за киномашини София
Завод за киномашини София

Като прави горна гушка, кинофилмът влиза във филмовия канал, а след долната гушка през направляващата ролка 5 попада върху гладкия барабан на стабилизатора на скоростта, към повърхността на който се притиска от ролката 7.

Киномашина Славянка
Киномашина Славянка

Обгръщайки успокояващите ролки 8, поставени на общ пружиниращ лост, филмът попада на 12-зъбния задържащ барабан 9, към който се придържа от ролката 10. Посредством успокояващите ролки 11, които не се отли­чават конструктивно от успокояващите ролки 8, кинофилмът постъпва в приемащата макара 12, която е надяната на вала на намотаващото фрикционно устройство. Предназначението на ролките 8 е да заглаждат предизвиканите колебания на скоростта на филма от страна на задържащия зъбен барабан, а на ролките // от страна на намота­ващото фрикционно устройство.

Киномашина Славянка
Киномашина Славянка

Тонлампата 4 V, 3 W се захранва с постоянен ток от селенов токоизправител в усилвателя. Микрооптиката е с цилиндрични лещи.

Киномашина Славянка
Киномашина Славянка

А сега защо да не прегледате и…

[1959] Българска киномашина Балкан

Използвана литература:

Учебник по киномеханика / Ангел Вълчев и др. – София : Техника, 1965. – 284 с. : с черт. ; 24 см.

Кинотехника : Учебник за III курс на Техникума по фина механика и оптика / Йордан Й. Венов, Стойко Ц. Марков. – София : Техника, 1961. – 244 с. : с ил. ; 24 см.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *