Апарати за електролечение

Апарати за електролечение

В днешната лекция на Сандъците – Sandacite във фокуса са български апарати за електролечение.

Апарати за електролечение
Апарати за електролечение

По-конкретно, ще се спрем на два от тях: апаратът са масови лечебни процедури Импулсатор и уредът Хидростат, предназначен за захранване на четирикилийни и частични водно-електрични бани.

Свойството на мускулите и нервите да реагират силно на импулсните токове се използва широко и в съвременната лечебна медицина, за да се стимулират функциите на редица външни и вътрешни органи на човешкото тяло. Установени са методи за електростимулация не само на мускулите от опорно-двигателния апарат, но и на мускулите на вътрешни органи (сърце, пикочен мехур, матка и др.), на диха­телните мускули (диафрагма и др.), на мус­кулите, които командват перисталтиката, и т. н.

Импулсните токове се използват не само за местно въздействие върху периферната нервна система, но също и за общо въздействие върху организма с помощта на четирикилийните бани. С електроди, разположени в областта на глав­ния мозък, се въздейства специфично върху централната нервна система. Към този метод спадат също електрошоковата терапия и електронаркозата.

И такаа, да започваме по същество!

Апаратът за електролечение Импулсатор е плод на усилената конструкция и производство на електромедицинска апаратура в България  през 1950-те години. Тогава още не е бил открит Заводът за електромедицинска техника и затова този уред е произведен в Слаботоковия завод в София.

Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie
Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie

Фиг. 1. 1 — регулатор за силата на постоянния ток и импулсните амплитуди; 2 — избирач за режимит ; 3 — смесител на постоянен с импулсен ток (регулатор за съотношението им); 4 — превключвател за поляритета на пациентните клеми (5); 6 — главен ключ със сигнална лампичка; 7 — превключвател за обхватите на милиамперметър; 8 — механичен накъсван за импулсите; 9 — мрежов трансформатор ; 10 — токоизправителна лампа 5Ц4С; 11 и 12 – волтажен разпределител и мрежов предпазител

Импулсаторът се използва като източник на постоянен ток и на осем комбинации от право­ъгълни къси токови импулси (фиг. 2), уста­новени чрез опитни физиологични изследвания. Импулсните токове се получават посредством механично устройство (фиг. 1 (8) — дискова контактна шайба, задвижвана от малко електромоторче), което накъсва постоянния ток и след това го съчетава електрично чрез двугалетен многостъпален избирач (2). Потребното постоянно напрежение се получава от двупътен лампсв изправител и филтър за намаляване на пулсациите под 1 %. Апаратът дава въз­можност чрез регулатора (3) да се смесват на пациентните клеми постоянен и импулсен ток, като се мени плавно амплитудата на наслое­ните импулси от 0 до макс. В този случай сборното напрежение на пациентните клеми остава практически непроменено, както е нагла­сено с регулатора (1) на изходящия потен­циометър.

Импулсаторът е предназначен за масови про­цедури на електролечение в малките периферни лечебни заведения. Поради това електричното и механичното му устройство са опростени; той е преносим и се обслужва просто. Техническите му параметри са: максимален пациентен ток  50 милиампера ; мак­симално непрежение на пациентните клеми 100 волта при съпротивление на пациента 10 килоома и 60 волта — при 1,5 килоома, конфигурации на импулс­ните токове — по фиг. 2. С апарата могат да се осъществяват и други импулсни конфи­гурации, като се постави контактна шайба с променено разпределение на контактите.

Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie
Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie

Фиг. 2. Комбинация от токови импулси в Импулсатор

Апаратът за електролечение може да се включва на промен­ливотокови мрежи с напрежения от 110 до 220 в, 50 хц. Консумацията му е ~30 вт. Конструктивно е оформен панелообразно (фиг. 1); всички командни и кон­тролни органи са съчетани на лицевата му пло­ча. Размерите на апарата са ~ 330 х 185 х 185 мм, а теглото му — ~7 кг.

Апаратът Хидростат също е производство на Слаботоковия завод в София от средата на 50-те години. Хидростат е предназначен да за­хранва както четирикилийни, така и частични водно-електрични вани. Той е комбиниран из­точник на галваничен и импулсен ток с въз­можности да се смесват и накъсват на серии. Импулсните токове се получават от мултивибратор, построен с двойна лампа ECL82 (Л2), с честоти 25 – 150 импулса-сек-1 (регулатор 2). Тяхната форма може да се мени от правоъгълна до триъгълна, като се включват различно го­леми капацитети (3) успоредно на веригата анод – катод на последната лампа. Друг мултивибратор, построен с третата лампа (също ECL82), дава възможност да се накъсва пациентният ток на серии от импулси с честоти 25 –   150 Hz (4).

Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie
Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie

Фиг. 3. Апарат за електролечение Хидростат: 1 — превключвател за работните режими ; 2 — избирач за честотата на импулсите ; 3 — регулатор за формата на импулсите; 4 — превключвател за серии от импулси; 5 – потенциометър за пациентния ток; 6 — смесител за галваничен с фарадичен ток; 7 — превключватели за поляритета на пациентните клеми

Електричните параметри на апарата са: галваничен ток — максимално напрежение на празен ход 120 в, максимален пациентен ток— 150 милиампера, максимална амплитуда по ток на импулсите — 30 милиампера.

Пациентните клеми са включени към анод­ното товарно съпротивление на последната лампа; това съпротивление същевременно е свър­зано последователно в пациентния кръг при ре­жим на галваничен ток. Товарното съпротивле­ние е потенциометърът (5), който регулира силата на пациентния ток. При положение IV (смесване на галваничен с импулсен ток) на из­бирана на работните режими (/) се включва последователно вторият потенциометър (3), кой­то регулира смесването. Четирите пациентни клеми (за четирите крайника) имат самостоя­телни превключватели (7) за поляритета. Апара­тът за електролечение Хидростат притежава не само достатъчна постояннотокова мощност, но дава възможност и за изследователска работа с импулсни токове или серии от импулси.

Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie
Апарати за електролечение Aparati za elektrolechenie

Фиг. 4. Схема на апарата за електролечение Хидростат

Апаратът може да се включи към променливотокови мрежи с напрежения от 110 до 220 волта (честота 50 херца) и има консумация ок. 35 вата. Конструктивното му оформление е панелообразно, като всички команди и контролни органи са събрани върху лицевата плоча. Външно апаратът за електролечение Хидростат наподобява някои други и има размери ~ 540 х 350 х 360 мм и тегло ~ 15 кг.


Литература:

Рабов, С., и др. Електротехнически наръчник. Ч. ІV – Електромедицински апарати. София, Наука и изкуство, 1957.

Маринчев, К., и др. Електромедицински апарати. София, Нар. просвета, 1958.

Карадимов, С. Електромедицински апарати. София, Техника, 1960.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *