Агроплан – електронни таблици за Правец

Агроплан – електронни таблици за Правец

Всичко за електронните таблици Агроплан в Сандъците – Sandacite!

Агроплан – електронни таблици за Правец
Агроплан – електронни таблици за Правец

Дайте да направим сега една статия за (май) първата българска програма за електронни таблици, изготвена от СК Правец Програма по поръчка на Окръжен народен съвет Благоевград и наименувана Агроплан. Оппа… май че някакво дълго се получи. :D

Та така, значи, казахме преамбюла. Това е все едно българският Ексел.

Агроплан е програма от типа “електронна таблица“. С нея може да се решават ефективно широк кръг приложни задачи с таблична форма – редове и колони с числа с формули и текст.

Когато програмата е била разпространявана, опаковката й се е състояла от дебела пластмасова папка, която съдържа две неща – 5,25-инчова дискета ИЗОТ със самата програма и обширно ръководство за работа.

При работа с програмата екранът на компютьра се превръща в „прозорец“, който се премества в четирите посоки и може да обхожда цялата таблица.

Проектираната електронна таблица е винаги съставена от колони и редове. пресечното място на колона и ред се нарича ,,елемент“ или просто ,,клетка“. Във всяка клетка може да се вьведе текст, число или формула, по която да бьде изчислявана стойността на клетката. Започвайки работа с Агроплан, Вие разполагате само с една празна таблица. След това, просто пишейки в полетата й, ще можете да сьздавате собствени таблици и приложения.

Агроплан – електронни таблици за Правец
Агроплан – електронни таблици за Правец

Най-ефектната страна на Агроплан е запаметяването на всички вьвелени формули за изчисляване на отделни клетки от таблицата. От гледна точка на изчислителните функции в таблиците на програмата има два вида клетки:

  • клетки за вьвеждане на числа
  • производни клетки, в които се получават резултати по предварително зададени формули

При промяна в съдържанието на една клетка за вьвеждане Агроплан автоматично намира всички производни на нея клетки и изчислява (преизчислява) тяхното сьдьржание. Това преизчисляване става за секунди – при всяко вьвеждане на нови данни програмата че изчислява пореден вариант на таблицата.

Тази вьзможност на електронната таблица прави Агроплан особено подходящ за приложение в динамична среда при тьрсене на варианти в планирането за прогнозиране на бъдещото развитие.

Тази програмка позволява текущо да променяте коя да е клетка от таблицата. Може да изтривате стани и да въвеждате нови текстова» числа и форнули. При всяка промяна таблицата се променя пред очите Ви – новото сьдьржание се вижда веднага на екрана.

Всяка въведена в една клетка формула може да бьде размножена и в други клетки. Освен това Агроплан може да ви окаже и някои допьлнителни услуги, като например да сумира редове и колони, да изчислява средни стойности, проценти и други.

След като вече построите таблицата си, остава Ви само да въвеждате или променяте числата. След приключване на работа може­те да сьхраните така създадената таблица и да я отпечатате.

РАБОТНА СРЕДА НА АГРОПЛАН

За да използвате програмата, са Ви необходими следните компоненти

1) Компюгьр ПРABEЦ-82

2) Едно флопидисково устройство,

3) Системна дискета с Агроплан (разбира се)

4) Няколко празни дискети за ПРАВЕЦ-82 (5,25-инчови) и

5) Монитор

Агроплан – електронни таблици за Правец
Агроплан – електронни таблици за Правец

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Преди всичко се уверете, че компютьрьт не е включен (лампичката в долния ляв ъгъл на клавиатурата не свети), а после:

  • Включете монитора.
  • Поставете внимателно дискетата с Агроплан с етикета нагоре и вдясно вьв Вашето устройство и го затворете.
  • Включете компютьрз и изчакайте, докато на екрана излезе празната таблица.

След началния надпис ДИСКОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА следва графичен надпис АГРОПЛАН и самата таблица.

След успешното зареждане на софтуера (появяването на празна таблица вьрху екрана) може да извадите дискетата – тя няма да ви е необходима повече до следващото зареждане на програмата.

Та така значи.

По-късно е създадена и друга, по-съвършена версия на тази програма, наречена вече Суперплан. С нейните възможности можете да се запознаете ето тук:

Суперплан за Правец 82 – описание + ръководство

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *