Автоелектронна емисия

Автоелектронна емисия

Какво е автоелектронна емисия? Научете от Сандъците – Sandacite!

Автоелектронна емисия
Автоелектронна емисия

В тази статия разгледахме необходимото за функционирането на електронните лампи явление електронна емисия. Там само мимоходом споменахме един интересен случай на излъчване на електрони от повърхнина на метал. Този случай е т.н. Автоелектронна емисия.

Какво е специфичното при нея? Продължавайте да четете! :D

За разлика от всички разгледани досега емисии този вид емисия се обезпечава без подаване на някаква външна енергия към катода. За студена емисия се говори тогава, когато електроните се отделят от катода поради силното електрическо поле, създадено между катода и някакъв друг положителен спрямо него електрод. В този случай на всеки електрон от повърхността на катода действа сила, която се стреми да го привлече към положително заредения електрод. Тази сила е насочена обратно на силата, която се дължи на двойния елек­тронен слой по повърхността на катода и на кулоновата сила, проя­вяваща се, след като електронът премине през този слой. В резултат работата на излитане на електроните намалява до такава степен, че една голяма част от свободните електрони може да премине във вакуума. Напрегнатостта на електрическото поле, при която започва студената емисия, зависи от вида на метала и пo-специално от работата на из­литане на електроните. При металите с голяма работа на излитане, за да настъпи автоелектронна емисия, е необходима значителна напрег­натост на електрическото поле и обратно.

Автоелектронната емисия зависи и от обработката на повърхност­та на катода, тъй като електрическото поле е различно в различните точки на катода. Така например в изпъкналите части полето има по- голяма напрегнатост, огколкото във вдлъбнатите, и следователно от заострените места на катода емисията е по-интензивна. Ето защо ка­тодите с грапава повърхност при една и съща напрегнатост на елек­трическото поле имат по-силно изразена автоелектронна емисия от гладките катоди.

Автоелектронната емисия може да се засили и чрез специално обработване на повърхността на метала, така че да намалее работата на излитане на електроните.

В повечето случаи студената емисия е вредно явление, в резултат, на което се явяват нежелателните разряди от заострените части на електродите във високоволтовите лампи (рентгенови тръби, кенотрони, генераторни лампи). За да се намали тази емисия, повърхността на електродите трябва внимателно и гладко да се обработи и да се очи­сти от всякакви активизиращи фактори.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *