Най-чести грешки при проектиране на електроника

Най-чести грешки при проектиране на електроника Как да повишим надеждността и дълготрайността на изделията Най-чести грешки при проектиране на електроника Конструирането на електронно устройство е математико-чертожно-физична и художествена работа. Изискват се внимателно и професионално проектиране, а значи и моделиране (включително от гледна точка на пренос на топлина, топлинни напрежения и деформации, механична якост...

Технология на ремонт на BGA чипове

Технология на ремонт на BGA чипове Това са компоненти с висока степен на интеграция и работата с тях е доста деликатна! Технология на ремонт на BGA чипове Тенденцията към съм все по-голяма спетепн на интеграция на чиповете и уплътнение на монтажа в съвременната електроника доведе до появата на BGA чиповете. Разполагането на контактните...