Технология на ремонт на BGA чипове

Технология на ремонт на BGA чипове Това са компоненти с висока степен на интеграция и работата с тях е доста деликатна! Технология на ремонт на BGA чипове Тенденцията към съм все по-голяма спетепн на интеграция на чиповете и уплътнение на монтажа в съвременната електроника доведе до появата на BGA чиповете. Разполагането на контактните...