Български вобулоскоп ГС1

Български вобулоскоп ГС1 Български вобулоскоп ВС1 ПРИЛОЖЕНИЕ Вобулоскопът ГС1 служи за визуално снемане на честотните характеристики на широколентови селективни устройства. Предназначен е за задоволяване нуждите на сервизните телевизионни бази и промкомбинати, извършващи ремонти на телевизори. Уредът може да бъде изполуван в лаборатории, където се разработват или изпитват широколентови усилватели, в учебни заведения и институти,...

Импулсен генератор ГИ1

Импулсен генератор ГИ1 Импулсен генератор ГИ1 Уредът е предназначен за използуване като източник на импулси за измерване на преходни характеристики, изпитания и настройки на импулсни схеми, широколентови усилватели, анализатори и др. Производител - завод Електроника София. Технически данни на импулсния генератор ГИ1: Импулсен генератор ГИ1 Impulsen generator GI1