Цифров волтметър ВС1

Цифров волтметър ВС1 Цифров волтметър ВС1 Цифровият волтметър ВС1 е измервателен уред,  предназначен за работа в отделите по технически контрол на производствените предприятия, в научно-изследователските институти, във ВУЗ-овете и лабораториите. Изцяло транзисторизиран прибор.. Техническите му характеристики можете да вземете оттук: Цифров волтметър Cifrov voltmetar Производител - завод Електроика София; изнасян за СССР и ГДР.