Българска програма за заплати

Българска програма за заплати Българска-програма-за-заплати През 1990 г. Центърът по организация и нормиране на труда разработва компютърната програма Заплати, която ,,е пред­назначена за всички, които прилагат новата система от основни заплати. Тя извършва изчисляване на месечното трудово възнаграждение на персонала в съответствие с постановките и изискванията на но­вото заплащане. Може да се при­ложи при...