[Само за служебно ползване!] Цени на кондензатори 1985 г.

Ето още един много интересен документ - ценова листа на кондензатори и силови кондензаторни уредби на Министерството на финансите от 1985 г. Документът е снабден с гриф Само за служебно ползване. Изтеглете - Сборник от ценоразписи за цени на кондензатоли