Интерхром 1 – микропроцесорен интегратор за хроматографски данни

Sandacite.BG набара хроматографски уред - микропроцесорния интегратор Интерхром 1. Интерхром 1 - микропроцесорен интегратор за хроматография Наред с по-битовите неща, често пъти в колекцията ни попадат и високоспециализирани устройства, произвеждани от българската технологична промишленост. Те са използвани от различни специалисти в тяхната работа. Една такава област е хроматографията. Хроматография е обща дума за...