Първият български радиошкаф – Хармония РШМ 60 + описание

Първият български радиошкаф - Хармония РШМ 60 + описание Първият български радиошкаф - Хармония РШМ 60 + описание Това е нещо наистина забележително! През 1960 г. СЗ Кл. Ворошилов София измисля да вгради шасито на суперхетеродинния радиоприемник Концерт в масивна и тежка кутия и да добави към него грамофонно шаси Супрафон. Разширен е...