ИЗОТ 0124 – контрол на печатни платки

ИЗОТ 0124 - контрол на печатни платки ИЗОТ-0124-контрол-на-печатни-платки Както едно време, така и сега, главна причина за корозията и за влошаването на диелектричните параметри на печатните плат­ки са йонните остатъци върху повърхността им след крайната обработка. Проводимостта на разтвора, екстрахиращ тези йонни остатъци, се използува за оценка на замърсеността на повърх­ността на...