Бетонконтрол 80 и какво може той

Бетонконтрол 80 и какво може той Бетонконтрол В най-общия случай компонентите на бето­новата смес са цимент, пясък, вода и химически добавки. Доколко предвиденото от рецептата съотношение между тях ще бъде изпълнено зависи от точността на до-заторните устройства, влизащи в оборудва­нето и... от набитото око на оператора. Как се проявява субективният фактор? Ра­ботата...