Български радиоконструктор Соло + схема

Български радиоконструктор Соло + схема Български радиоконструктор Соло + схема Може би единственият български радиоконструктор и е производство на ЗМР Велико Търново. Произвеждан е и  суперхетеродинен приемник, който отвън изглежда по същия начин. Елементната база е изцяло българска. Соло радиоприемник Solo radiopriemnik И схемата му: Соло схема Solo shema